ปู Fullgold http://fullgold.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=139 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** พู่เรือหงส์ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=139 Mon, 14 Dec 2009 14:24:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2009&group=33&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2009&group=33&gblog=138 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอก แก้ว **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2009&group=33&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2009&group=33&gblog=138 Fri, 13 Nov 2009 15:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=137 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** บานเช้า บานเย็นไม่เห็นหน้า **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=137 Wed, 11 Nov 2009 10:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=136 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** หญ้างวงช้าง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=136 Wed, 11 Nov 2009 10:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=135 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กระทกรก **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=135 Thu, 15 Oct 2009 13:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=134 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** สร้อยฟ้าฮาวาย...สีม่วง... **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2009&group=33&gblog=134 Thu, 15 Oct 2009 13:01:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2009&group=33&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2009&group=33&gblog=133 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ทุ่งอ้อ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2009&group=33&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2009&group=33&gblog=133 Thu, 05 Nov 2009 13:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2009&group=33&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2009&group=33&gblog=132 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กล้วยไม้ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2009&group=33&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2009&group=33&gblog=132 Tue, 15 Dec 2009 13:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2009&group=33&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2009&group=33&gblog=131 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ย่าหยา บุษบาริมทาง สีม่วงอ่อน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2009&group=33&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2009&group=33&gblog=131 Fri, 25 Dec 2009 0:29:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=130 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** หาดใหญ่ดีไลท์ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=130 Thu, 17 Dec 2009 22:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=129 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กล้วยไม้ สีม่วง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=33&gblog=129 Thu, 17 Dec 2009 14:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=128 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ชงโค **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-12-2009&group=33&gblog=128 Mon, 14 Dec 2009 17:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=127 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กาหลง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=127 Sat, 14 Nov 2009 0:03:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=126 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ต้นกระทุ่ม **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-11-2009&group=33&gblog=126 Wed, 11 Nov 2009 12:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=125 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กระทกรก **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=125 Sat, 14 Nov 2009 23:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=124 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** สร้อยฟ้าฮาวาย...สีม่วง... **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=33&gblog=124 Sat, 14 Nov 2009 23:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-11-2009&group=33&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-11-2009&group=33&gblog=122 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** รวม...ดาวกระจาย **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-11-2009&group=33&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-11-2009&group=33&gblog=122 Wed, 04 Nov 2009 23:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=33&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=33&gblog=120 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เดซี... **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=33&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=33&gblog=120 Tue, 03 Nov 2009 23:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-10-2009&group=33&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-10-2009&group=33&gblog=119 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** หลิวไต้หวัน ...ที่ ที่ฉันเคยยืน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-10-2009&group=33&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-10-2009&group=33&gblog=119 Fri, 23 Oct 2009 11:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=33&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=33&gblog=116 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** จันทร์กระจ่างฟ้า **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=33&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=33&gblog=116 Fri, 31 Jul 2009 21:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=33&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=33&gblog=115 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เค้าว่า...เธอชื่อ...ละอองดาว...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=33&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=33&gblog=115 Wed, 14 Oct 2009 21:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=33&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=33&gblog=114 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ชมพู่ ? ?.... **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=33&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=33&gblog=114 Tue, 13 Oct 2009 21:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=33&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=33&gblog=113 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** Walking Iris **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=33&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=33&gblog=113 Thu, 10 Sep 2009 17:02:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2009&group=33&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2009&group=33&gblog=112 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** บานบุรี สีช็อคโกแล๊ต **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2009&group=33&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2009&group=33&gblog=112 Fri, 11 Sep 2009 17:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=33&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=33&gblog=111 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[✿ ✿โคลงเคลง กับ ความทรงจำสีจางๆ ✿ ✿ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=33&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=33&gblog=111 Fri, 25 Sep 2009 16:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2009&group=33&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2009&group=33&gblog=110 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ผีเสื้อแสนสวย **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2009&group=33&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2009&group=33&gblog=110 Fri, 18 Sep 2009 16:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-09-2009&group=33&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-09-2009&group=33&gblog=109 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** บัวดิน...งามแท้แม้ติดดิน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-09-2009&group=33&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-09-2009&group=33&gblog=109 Mon, 14 Sep 2009 11:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=33&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=33&gblog=106 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** โคกกระออม หมากวิวี ลูบลีบเครือ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=33&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=33&gblog=106 Thu, 20 Aug 2009 23:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=33&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=33&gblog=105 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กล้วยไม้ดิน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=33&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=33&gblog=105 Tue, 25 Aug 2009 23:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2009&group=33&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2009&group=33&gblog=104 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ชบา...หลากหลายสี **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2009&group=33&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2009&group=33&gblog=104 Mon, 24 Aug 2009 19:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2009&group=33&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2009&group=33&gblog=103 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแมลงบนใบไม้มาฝาก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2009&group=33&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2009&group=33&gblog=103 Tue, 28 Jul 2009 21:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=33&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=33&gblog=102 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกเข้าพรรษา **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=33&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=33&gblog=102 Thu, 06 Aug 2009 14:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2011&group=15&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2011&group=15&gblog=548 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Too Much So Much Verry Much - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2011&group=15&gblog=548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2011&group=15&gblog=548 Tue, 19 Apr 2011 9:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2010&group=15&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2010&group=15&gblog=547 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่ต้องการเวลา - Ost.กวน มึน โฮ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2010&group=15&gblog=547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2010&group=15&gblog=547 Sat, 02 Oct 2010 9:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=546 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ระยะทำใจ – กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ The Star 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=546 Sat, 25 Sep 2010 16:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=545 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีที่ไม่รู้จัก - 25 hours ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=545 Sat, 25 Sep 2010 16:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=544 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะสมุย - Deep O Sea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=15&gblog=544 Sat, 25 Sep 2010 16:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2010&group=15&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2010&group=15&gblog=543 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีอย่างไร - Jetseter]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2010&group=15&gblog=543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2010&group=15&gblog=543 Mon, 25 Jan 2010 15:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=15&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=15&gblog=542 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องบนเตียง พีชเมกเกอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=15&gblog=542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=15&gblog=542 Sat, 04 Sep 2010 12:06:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=541 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงกันตลอด (Always Together) - โต๋]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=541 Fri, 03 Sep 2010 12:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=540 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เห็นฝุ่น - กะลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=540 Fri, 03 Sep 2010 11:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=539 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝุ่น-บิ๊กแอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-09-2010&group=15&gblog=539 Fri, 03 Sep 2010 12:05:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-08-2010&group=15&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-08-2010&group=15&gblog=538 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นสุดสักที - ปนัดดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-08-2010&group=15&gblog=538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-08-2010&group=15&gblog=538 Mon, 30 Aug 2010 12:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=537 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอ - โต๋]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=537 Sat, 28 Aug 2010 12:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=536 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่ต้องการเวลา - KLEAR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-08-2010&group=15&gblog=536 Sat, 28 Aug 2010 12:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=535 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่มีเธอ - ปนัดดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=535 Fri, 09 Oct 2009 13:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=534 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาติกา - แหม่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=534 Sun, 11 Oct 2009 13:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=533 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายโลหิต - ชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=533 Mon, 12 Oct 2009 13:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2010&group=15&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2010&group=15&gblog=532 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ - Beau Boy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2010&group=15&gblog=532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2010&group=15&gblog=532 Mon, 19 Apr 2010 0:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=15&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=15&gblog=531 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=15&gblog=531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=15&gblog=531 Tue, 28 Apr 2009 0:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=530 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จิ๊จ๊ะ - ซิลลี ฟูล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=530 Fri, 16 Apr 2010 23:08:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=529 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ซมซาน - โลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=529 Fri, 16 Apr 2010 22:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=528 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักคนมีเจ้าของ - ไอน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=528 Fri, 16 Apr 2010 15:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=527 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอมหมดหวัง - เจนนิเฟอร์ คิ้ม , แก้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2010&group=15&gblog=527 Fri, 16 Apr 2010 13:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2009&group=15&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2009&group=15&gblog=526 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับตา - ชรัส เฟื่องอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2009&group=15&gblog=526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2009&group=15&gblog=526 Sat, 19 Dec 2009 21:39:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=15&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=15&gblog=523 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่หลับ - Za Za]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=15&gblog=523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2009&group=15&gblog=523 Thu, 17 Dec 2009 21:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=522 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจจะเป็นคนนี้ - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=522 Wed, 16 Dec 2009 23:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=521 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เปล่าหรอกนะ - คริสตินา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=521 Wed, 16 Dec 2009 23:45:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=520 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เสียใจไม่พอ - แอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=520 Wed, 16 Dec 2009 23:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=519 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กดดัน - แอม เสาวลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=519 Wed, 16 Dec 2009 23:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=518 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเพียงที่พักใจ มาลีวัลย์ เจมีนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2009&group=15&gblog=518 Wed, 16 Dec 2009 23:44:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=517 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้เหมือนเดิม - ยูเอชที UHT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=517 Fri, 11 Dec 2009 23:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=516 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะบอกว่ารัก - ไบรโอนี่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-12-2009&group=15&gblog=516 Fri, 11 Dec 2009 23:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=15&gblog=515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=15&gblog=515 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครรู้ - เป๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=15&gblog=515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=15&gblog=515 Tue, 08 Dec 2009 23:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-12-2009&group=15&gblog=514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-12-2009&group=15&gblog=514 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้ามฟ้ามาร้องไห้ - เจี๊ยบ วรรธนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-12-2009&group=15&gblog=514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-12-2009&group=15&gblog=514 Sat, 05 Dec 2009 23:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=513 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่คิดถึง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=513 Wed, 18 Nov 2009 16:11:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=510 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=510 Wed, 18 Nov 2009 23:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=509 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีเวลา - ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=509 Wed, 18 Nov 2009 23:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=508 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ระยะสุดท้าย - บอย พีชเมกเกอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=508 Wed, 18 Nov 2009 23:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=507 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถอด - ไทรอัมพ์ส คิงดอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=507 Wed, 18 Nov 2009 23:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=506 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักยังไม่ต้องการ - มาช่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-11-2009&group=15&gblog=506 Wed, 18 Nov 2009 23:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=505 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอตรงไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=505 Tue, 17 Nov 2009 23:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=504 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอตรงไหน - ป๋อง ศรัณย์ Ost.หน้ากากดอกซ่อนกลิ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=504 Tue, 17 Nov 2009 1:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=503 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงดาวฝั่งทะเล - ทัช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=15&gblog=503 Tue, 17 Nov 2009 23:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=502 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไงก็ขอบใจ - โดม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=502 Sun, 15 Nov 2009 23:49:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=501 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินกับนาฬิกา - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=501 Sun, 15 Nov 2009 23:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=500 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คางคกร่าเริงเลย - นูโว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=500 Sun, 15 Nov 2009 23:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=499 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยามรัก - นูโว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=499 Sun, 15 Nov 2009 23:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=498 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เป็นไรเลย - นูโว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=498 Sun, 15 Nov 2009 23:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=497 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดจริงง่ายกว่า - นาธาน โอร์มาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=497 Sun, 15 Nov 2009 23:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=496 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายคนหนึ่ง - ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรลดัล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=15&gblog=496 Sun, 15 Nov 2009 23:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=495 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว - ดิวเดอะสตาร์ พงศธร สุภิญโญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=495 Sat, 14 Nov 2009 23:44:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=494 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวนากับงูเห่า - ฟลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=494 Sat, 14 Nov 2009 23:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=493 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอกับตัวเองถึงรู้ - ซาร่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=493 Sat, 14 Nov 2009 23:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=492 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอลืมไปหรือเปล่า - ซาร่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=492 Sat, 14 Nov 2009 23:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=491 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หวาน : Calories Blah Blah Feat. สวีทนุช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=15&gblog=491 Sat, 14 Nov 2009 23:42:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=15&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=15&gblog=490 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนพิเศษ - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=15&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=15&gblog=490 Fri, 06 Nov 2009 22:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=489 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่างน้อย - บิลลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=489 Mon, 02 Nov 2009 23:57:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=488 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คือรักไม่สิ้นสุด Ost. อมฤตาลัย - ธีรนัยน์ ณ หนองคาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=488 Mon, 02 Nov 2009 23:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=487 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ฉันดูแลเธอ Ost.ผู้ใหญ่ลีกับนางมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=487 Mon, 02 Nov 2009 23:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=486 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่รู้ดับ KCT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=486 Mon, 02 Nov 2009 23:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=485 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักข้ามขอบฟ้า KCT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=485 Mon, 02 Nov 2009 23:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=484 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่รู้ดับ - พิว โชติรส วิบูลย์ลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=484 Mon, 02 Nov 2009 23:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=483 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักข้ามชอบฟ้า - พิว โชติรส วิบูลย์ลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=483 Mon, 02 Nov 2009 23:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=482 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอวันฉันรักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=482 Mon, 02 Nov 2009 23:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=481 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอวันฉันรักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=481 Mon, 02 Nov 2009 23:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=480 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้มีอยู่จริง - บี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=15&gblog=480 Mon, 02 Nov 2009 23:43:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2009&group=15&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2009&group=15&gblog=479 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ - เฉลียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2009&group=15&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2009&group=15&gblog=479 Thu, 29 Oct 2009 23:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=468 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ฉันเคยยืน - น้ำชา ชีรณัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=468 Wed, 21 Oct 2009 12:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=467 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้าน - ปั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=467 Wed, 21 Oct 2009 23:45:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=466 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ๊ย โอ๊ย - เบน ชลาทิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=466 Wed, 21 Oct 2009 23:46:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=465 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มบาว สาวปาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=465 Wed, 21 Oct 2009 23:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=464 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบเหงา - เสนาหอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=464 Wed, 21 Oct 2009 23:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=463 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รบกวนมารักกัน - ทา ทา ยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=463 Wed, 21 Oct 2009 23:48:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=462 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเก็บเอาไว้ให้เธอผู้เดียว - ทา ทา ยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=462 Wed, 21 Oct 2009 23:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=461 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าเกลียดกันก็พอ - ทา ทา ยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=461 Wed, 21 Oct 2009 23:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=460 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะจดจำไว้อยู่ในลมหายใจ - ทา ทา ยัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=15&gblog=460 Wed, 21 Oct 2009 23:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-10-2009&group=15&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-10-2009&group=15&gblog=459 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด - เบิร์ด คอนเสิร์ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-10-2009&group=15&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-10-2009&group=15&gblog=459 Sun, 18 Oct 2009 23:48:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=458 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลากับคนสองคน - มาช่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=458 Sat, 17 Oct 2009 20:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=457 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าช่อมาลี - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=457 Sat, 17 Oct 2009 23:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=456 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ต้องมีคำบรรยาย - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=456 Sat, 17 Oct 2009 23:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=455 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจหายไปเลย - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=455 Sat, 17 Oct 2009 23:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=454 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันไม่บ้าพอ - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=454 Sat, 17 Oct 2009 23:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=453 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินกับนาฬิกา - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2009&group=15&gblog=453 Sat, 17 Oct 2009 23:52:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=452 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคยเปลี่ยน - มอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=452 Fri, 16 Oct 2009 23:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=451 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนตกที่หน้าต่าง - โลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=451 Fri, 16 Oct 2009 23:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=450 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยรักฉันบ้างไหม - โลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=450 Fri, 16 Oct 2009 23:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=448 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จักรยานสีแดง - โลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2009&group=15&gblog=448 Fri, 16 Oct 2009 23:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=15&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=15&gblog=447 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินกลิ่นดอกไม้ - เจมส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=15&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=15&gblog=447 Wed, 14 Oct 2009 23:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=446 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักสามเศร้า - พริกไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=446 Mon, 12 Oct 2009 16:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=445 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหม นอนหลับได้ไหม ~ [ อยู่บำรุง - ว่าน ธนกฤต ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=445 Mon, 12 Oct 2009 16:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=444 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมตั้งแต่หน้าประตู - 001]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=444 Mon, 12 Oct 2009 23:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=443 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงรัก - แอน ธิติมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=443 Mon, 12 Oct 2009 23:34:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=442 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่วงใยเหลือเกิน - แซงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=15&gblog=442 Mon, 12 Oct 2009 23:35:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=441 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักอยู่หนใด - ป๊อปแองเจิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2009&group=15&gblog=441 Sun, 11 Oct 2009 23:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=439 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้ไม่สาย - ทาทายัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=439 Sat, 10 Oct 2009 23:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=438 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[L.O.V.E - x3 ซุปเปอร์แกงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=15&gblog=438 Sat, 10 Oct 2009 23:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=436 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลาในขวดแก้ว - กรพินธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=15&gblog=436 Fri, 09 Oct 2009 16:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=435 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอกหรือควัน - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=435 Wed, 07 Oct 2009 21:34:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=434 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยฟัง - แอนนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=434 Wed, 07 Oct 2009 23:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=433 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หยดน้ำ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=433 Wed, 07 Oct 2009 23:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=432 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบใจจริงๆ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=432 Wed, 07 Oct 2009 23:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=431 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงกระซิบ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=431 Wed, 07 Oct 2009 23:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=430 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดีๆทำไมไม่รัก - ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=430 Wed, 07 Oct 2009 23:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=429 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง - Voice Male]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=429 Wed, 07 Oct 2009 23:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=428 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อ - ปั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=428 Wed, 07 Oct 2009 15:21:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=427 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะข้ามเวลามาพบกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=15&gblog=427 Wed, 07 Oct 2009 23:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=425 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หยดน้ำ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=425 Fri, 02 Oct 2009 23:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=424 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=424 Fri, 02 Oct 2009 23:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=423 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เงียบ เงียบ คนเดียว - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=423 Fri, 02 Oct 2009 23:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=422 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่านไฟเก่า - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=422 Fri, 02 Oct 2009 23:41:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=421 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนจ๋า - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=421 Fri, 02 Oct 2009 23:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=420 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าสู่กันฟัง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-10-2009&group=15&gblog=420 Fri, 02 Oct 2009 23:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=419 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เลิกกันแล้ว - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=419 Thu, 01 Oct 2009 22:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=418 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้ละหนอ My Love - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=418 Thu, 01 Oct 2009 22:30:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=417 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สบาย สบาย - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=417 Thu, 01 Oct 2009 22:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=416 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่คิดถึง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=416 Thu, 01 Oct 2009 22:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=415 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟากฟ้าทะเลฝัน - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=415 Thu, 01 Oct 2009 22:39:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=414 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิษฐาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=414 Thu, 01 Oct 2009 22:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=413 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รางวัลแด่คนช่างฝัน - จรัล มโนเพชร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=413 Thu, 01 Oct 2009 22:40:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=412 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูที่แตกต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=412 Thu, 01 Oct 2009 22:41:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=411 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่อมพ่อ - แพท สุธาสินี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=411 Thu, 01 Oct 2009 22:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=410 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำให้ฉันรัก - บัว ชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=410 Thu, 01 Oct 2009 22:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=409 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เดียวดายกลางสายลม - นรีกระจ่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=409 Thu, 01 Oct 2009 22:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=407 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหนาวและดาวเดือน - ปนัดดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=407 Thu, 01 Oct 2009 22:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=406 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=15&gblog=406 Thu, 01 Oct 2009 22:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=405 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=405 Wed, 30 Sep 2009 22:45:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=404 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัว - ปาล์มมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=404 Wed, 30 Sep 2009 23:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=403 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนนิสัยเสีย - อ้อน ลัคนา หวงมณีรุ่งโรจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=15&gblog=403 Wed, 30 Sep 2009 22:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=15&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=15&gblog=402 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่กล้าบอกเธอ - อัสนี&วสันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=15&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=15&gblog=402 Mon, 28 Sep 2009 23:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=15&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=15&gblog=400 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่กล้าบอกเธอ - โจ & ก้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=15&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2009&group=15&gblog=400 Fri, 25 Sep 2009 23:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=399 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลาพักใจ - แสตมป์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=399 Tue, 15 Sep 2009 22:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=398 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลาพักใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=15&gblog=398 Tue, 15 Sep 2009 22:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=396 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้แต่ไม่อยากถาม - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=396 Sat, 12 Sep 2009 23:51:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=395 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูอกหัก - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=395 Sat, 12 Sep 2009 23:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=394 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ไม่เข้าตา - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=394 Sat, 12 Sep 2009 23:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=393 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลึกสุดใจ - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=15&gblog=393 Sat, 12 Sep 2009 23:47:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-08-2009&group=15&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-08-2009&group=15&gblog=392 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อความ - พอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-08-2009&group=15&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-08-2009&group=15&gblog=392 Mon, 31 Aug 2009 23:46:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2009&group=15&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2009&group=15&gblog=391 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลายฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2009&group=15&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2009&group=15&gblog=391 Sat, 05 Sep 2009 23:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=15&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=15&gblog=390 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าสู่กันฟัง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=15&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=15&gblog=390 Tue, 08 Sep 2009 23:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=15&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=15&gblog=389 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาวม่านแก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=15&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=15&gblog=389 Tue, 21 Jul 2009 23:39:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=388 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แท้ - เบิร์ด ธงชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=388 Tue, 25 Aug 2009 23:38:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=387 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากจะขอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=387 Tue, 25 Aug 2009 23:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=386 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=386 Tue, 25 Aug 2009 23:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=385 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักสีส้ม - เบิร์ด กะ ฮาร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=385 Tue, 25 Aug 2009 23:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=384 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกรัก - ปั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=384 Tue, 25 Aug 2009 23:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=383 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกอย่าง - Etc.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=383 Tue, 25 Aug 2009 23:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=382 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นรัก - Friday]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=382 Tue, 25 Aug 2009 23:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=381 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เต็มใจ - อัญชลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=381 Tue, 25 Aug 2009 23:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=380 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=380 Tue, 25 Aug 2009 23:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=379 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเราเป็นของกันและกัน - Damnwrong ดำรงค์ บิลอิดดริส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=379 Tue, 25 Aug 2009 23:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=378 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=378 Tue, 25 Aug 2009 23:33:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=377 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณฟ้า - ชัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=377 Tue, 25 Aug 2009 23:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=376 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งในไม่กี่คน - โบว์ สุนิตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=376 Tue, 25 Aug 2009 23:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=375 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์ - โจ้ ธนรัฐ ปิ่นเวหา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=375 Tue, 25 Aug 2009 21:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=374 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำสีจางๆ - ปาล์มมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=374 Tue, 25 Aug 2009 21:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=373 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานตะวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=373 Tue, 25 Aug 2009 23:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=372 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะวันชิงพลบ - พงษ์สิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=372 Tue, 25 Aug 2009 23:30:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=371 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากจะดีกว่านี้ - โบว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2009&group=15&gblog=371 Tue, 25 Aug 2009 18:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=15&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=15&gblog=370 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่มมลุลี - ก๊อต , ศรัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=15&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2009&group=15&gblog=370 Thu, 06 Aug 2009 23:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=15&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=15&gblog=369 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์กระจ่างฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=15&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=15&gblog=369 Tue, 04 Aug 2009 14:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-07-2009&group=15&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-07-2009&group=15&gblog=368 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง - พีชเมกเกอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-07-2009&group=15&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-07-2009&group=15&gblog=368 Sun, 19 Jul 2009 13:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=366 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงจันทร์ - มาลีฮวนนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=366 Tue, 14 Jul 2009 18:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=365 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเช็ดน้ำตา - แคลช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=365 Tue, 14 Jul 2009 18:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=364 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ - ป๊อบ แคลอรี่ บลา บลา และ ดา เอนโดรฟิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=364 Tue, 14 Jul 2009 17:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=363 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสุดท้าย - อัสนี โชติกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=363 Tue, 14 Jul 2009 18:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=362 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ๊ย โอ๊ย - เบน ชลาทิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=15&gblog=362 Tue, 14 Jul 2009 18:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=361 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัวเธอรู้ - นฤดม อนันตโท - รักเล่ห์ เสน่ห์ลวง.mp3 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=361 Mon, 13 Jul 2009 23:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=360 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากจันทร์ - ซี ศิวัฒน์ Ost.เพลงดิน กลิ่นดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=360 Mon, 13 Jul 2009 23:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=359 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักสามเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=359 Mon, 13 Jul 2009 23:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=358 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานตะวัน - ฟอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=358 Mon, 13 Jul 2009 23:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=357 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักข้ามขอบฟ้า - พิว โชติรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=357 Mon, 13 Jul 2009 23:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=356 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอใครสักคน - ลีโอ พุฒ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=356 Mon, 13 Jul 2009 23:49:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=355 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจันทร์สีน้ำเงิน - เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=355 Mon, 13 Jul 2009 23:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=354 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อความ - พอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=354 Mon, 13 Jul 2009 23:48:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=353 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์ - โจ้ ธนรัฐ ปิ่นเวหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=15&gblog=353 Mon, 13 Jul 2009 23:47:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2009&group=15&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2009&group=15&gblog=352 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Miss Call - Senorita]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2009&group=15&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2009&group=15&gblog=352 Fri, 10 Jul 2009 23:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2009&group=15&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2009&group=15&gblog=351 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไงก็ขอบใจ - โดม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2009&group=15&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2009&group=15&gblog=351 Mon, 06 Jul 2009 23:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=15&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=15&gblog=350 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายเกินไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=15&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=15&gblog=350 Tue, 30 Jun 2009 23:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=349 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หยดน้ำ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=349 Mon, 29 Jun 2009 23:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=348 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่คิดถึง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=348 Mon, 29 Jun 2009 23:35:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=347 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่อยากจะบอก - บัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=347 Mon, 29 Jun 2009 23:35:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=346 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลม - บัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=346 Mon, 29 Jun 2009 23:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=345 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักนี้เราจอง - บัว Ost. คำตอบของหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=345 Mon, 29 Jun 2009 23:34:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=344 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้มีอยู่จริง - บี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=15&gblog=344 Mon, 29 Jun 2009 18:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=343 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บาปบริสุทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=343 Wed, 24 Jun 2009 23:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=340 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจไปเอง - Byrd&Heart ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=340 Wed, 24 Jun 2009 23:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=339 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็ใคร - Byrd&Heart ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=339 Wed, 24 Jun 2009 23:34:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=338 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกล - Byrd&Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=338 Wed, 24 Jun 2009 23:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=337 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกลเหลือเกิน - บอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=15&gblog=337 Wed, 24 Jun 2009 23:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=336 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรักและปลาทู - มอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=336 Sat, 20 Jun 2009 23:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=335 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Rain - บัวชมพู ฟอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=335 Sat, 20 Jun 2009 23:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=334 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำให้ฉันรักเธอ - บัว ชมพู - ฟอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=334 Sat, 20 Jun 2009 23:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=333 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[In Love - บัวชมพู ฟอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=333 Sat, 20 Jun 2009 23:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=332 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงอ่อนแอ (OST สงครามนางฟ้า) - นุกนิก The Star]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=332 Sat, 20 Jun 2009 23:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=331 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแค่มีเธอ - Ost.หัวใจศิลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=331 Sat, 20 Jun 2009 23:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=330 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความในใจ - ต้อม เรนโบว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=330 Sat, 20 Jun 2009 23:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=329 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังหวัง - ต้อม เรนโบว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=329 Sat, 20 Jun 2009 23:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=328 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยากยิ่งนัก - ต้อม เรนโบว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=328 Sat, 20 Jun 2009 23:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=327 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันนั้นเพื่อเธอ - ต้อม เรนโบว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=327 Sat, 20 Jun 2009 23:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=326 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลม - ฟอร์เอฟเวอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=326 Sat, 20 Jun 2009 23:47:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=325 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหวังหลังรอยยิ้ม - ฟอร์เอฟเวอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=325 Sat, 20 Jun 2009 23:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=324 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รักกันจริง - เฟม (FAME)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=324 Sat, 20 Jun 2009 23:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=323 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทั้งรู้ - เฟม (FAME)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=323 Sat, 20 Jun 2009 23:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=322 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=322 Sat, 20 Jun 2009 23:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=321 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ซ้ำเติม - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=321 Sat, 20 Jun 2009 23:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=320 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยรักและผูกพัน - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=320 Sat, 20 Jun 2009 23:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=319 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟากฟ้าทะเลฝัน - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=319 Sat, 20 Jun 2009 23:44:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=318 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยใจศรัทธา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=15&gblog=318 Sat, 20 Jun 2009 23:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=15&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=15&gblog=317 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่เพื่อใคร...ธงไชย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=15&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=15&gblog=317 Mon, 22 Jun 2009 23:43:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=316 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลมที่หวังดี - ทราย เจริญปุระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=316 Tue, 23 Jun 2009 23:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=315 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Pass the love forward-Boyd บอย โกสิยพงษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=315 Tue, 23 Jun 2009 23:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=314 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไม่มีวาสนา - ชรัส เฟื่องอารมณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=15&gblog=314 Tue, 23 Jun 2009 23:39:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=15&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=15&gblog=313 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เธอ - อัสนี วสันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=15&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=15&gblog=313 Fri, 19 Jun 2009 23:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=312 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้ย โอ้ย - เบน ชลาทิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=312 Thu, 18 Jun 2009 23:02:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=311 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินละเมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=311 Thu, 18 Jun 2009 23:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=310 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่านไฟเก่า - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=310 Thu, 18 Jun 2009 23:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=309 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เลิกกันแล้ว : ธงไชย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=309 Thu, 18 Jun 2009 23:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=308 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยไหม - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=308 Thu, 18 Jun 2009 23:45:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=307 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บูมเมอแรง : ธงไชย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=307 Thu, 18 Jun 2009 23:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=306 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ว้าเหว่-ฟาโรห์ ตอยยีบี-วงเพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=306 Thu, 18 Jun 2009 23:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=305 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทั้งรักและทั้งเกลียด - กุ้ง ตวงสิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=305 Thu, 18 Jun 2009 23:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=304 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายเกินไป : โอเวชั่น (แฟนฉัน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=304 Thu, 18 Jun 2009 23:44:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=303 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัดใจไม่ลง - ส้มโอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=303 Thu, 18 Jun 2009 23:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=302 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอวันฉันรักเธอ - อ๊อด คีรีบูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=302 Thu, 18 Jun 2009 23:43:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=301 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตรักยามเย็น (The Best of Kiriboon )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=301 Thu, 18 Jun 2009 23:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=300 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Bodyguard บอดี้การ์ด - เต๋า สมชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=300 Thu, 18 Jun 2009 23:42:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=299 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ - Calories Blah Blah&Endophine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=299 Thu, 18 Jun 2009 23:41:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=298 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ไม่เข้าตา - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=298 Thu, 18 Jun 2009 23:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=297 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูอกหัก - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=297 Thu, 18 Jun 2009 19:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=296 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูที่แตกต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=15&gblog=296 Thu, 18 Jun 2009 23:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=15&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=15&gblog=295 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ว่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=15&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=15&gblog=295 Mon, 15 Jun 2009 23:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=15&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=15&gblog=294 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาททราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=15&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=15&gblog=294 Tue, 16 Jun 2009 23:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-06-2009&group=15&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-06-2009&group=15&gblog=293 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮัก - บี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-06-2009&group=15&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-06-2009&group=15&gblog=293 Sat, 13 Jun 2009 17:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=292 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักหนักแน่น - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=292 Thu, 11 Jun 2009 23:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=291 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้เธอบอก - หนุ่มเสก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=291 Thu, 11 Jun 2009 23:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=290 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จับมือกันไว้ - ธงไชย แมคอินไตย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=15&gblog=290 Thu, 11 Jun 2009 23:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=289 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานหิ่งห้อย - เฉลียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=289 Tue, 26 May 2009 23:50:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=288 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สบตา - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=288 Tue, 26 May 2009 23:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=287 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ไหม - มอร์กะจาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=287 Tue, 26 May 2009 23:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=286 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จ้องตากับความเหงา - ลานนา คัมมินส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2009&group=15&gblog=286 Tue, 26 May 2009 23:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=285 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนในนิยาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=285 Mon, 01 Jun 2009 23:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=284 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เริงลีลาศ - วีระ บำรุงศรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-06-2009&group=15&gblog=284 Mon, 01 Jun 2009 23:47:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=15&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=15&gblog=283 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ช้าไปไหมเธอ - พัดชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=15&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=15&gblog=283 Mon, 04 May 2009 23:49:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=282 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาหนัน - ปุ้ม อรวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=282 Wed, 13 May 2009 23:47:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2009&group=15&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2009&group=15&gblog=281 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทาง นับดาว รอคอย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2009&group=15&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2009&group=15&gblog=281 Sun, 03 May 2009 23:46:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=280 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รางวัลชีวิต - ชัชฏาภรณ์ รักษณาเวศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=15&gblog=280 Wed, 13 May 2009 23:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=279 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหงา - เพลงประกอบ ละคร ทรายสีเพลิง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=279 Thu, 23 Apr 2009 23:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=278 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กว่าจะรัก - XYZ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=15&gblog=278 Thu, 23 Apr 2009 23:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-04-2009&group=15&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-04-2009&group=15&gblog=277 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาที่ใช่ - อิน บูโดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-04-2009&group=15&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-04-2009&group=15&gblog=277 Fri, 24 Apr 2009 23:50:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=276 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กว้าง x ยาว - เกี๊ยง เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=276 Mon, 27 Apr 2009 23:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=275 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมน้ำมัน - ไมโคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=15&gblog=275 Mon, 27 Apr 2009 23:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-04-2009&group=15&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-04-2009&group=15&gblog=274 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ป่านฉะนี้ - กุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-04-2009&group=15&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-04-2009&group=15&gblog=274 Wed, 29 Apr 2009 23:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=273 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเอย - มาช่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=273 Fri, 01 May 2009 13:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=272 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกลรัก - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=272 Fri, 01 May 2009 23:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=271 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งเม็ดทราย - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=271 Fri, 01 May 2009 13:23:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=270 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=270 Fri, 01 May 2009 23:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=269 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจรัก - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=269 Fri, 01 May 2009 23:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=268 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันรัก - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=268 Fri, 01 May 2009 23:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=267 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงฤดี - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=267 Fri, 01 May 2009 23:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=266 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักในฝัน - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=266 Fri, 01 May 2009 23:46:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=265 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จูบนั้นฉันรักเธอ - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=265 Fri, 01 May 2009 23:45:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=264 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายธาร - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2009&group=15&gblog=264 Fri, 01 May 2009 23:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=263 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเพียงที่พักใจ - มาลีวัลย์ เจมิน่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=263 Fri, 17 Apr 2009 23:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=262 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม้ขีดไฟ..กับ..ดอกทานตะวัน - วิยะดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=262 Fri, 17 Apr 2009 12:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=261 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเธอมีหรือเปล่า - ฟอร์เอฟเวอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=261 Fri, 17 Apr 2009 23:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=260 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักที่สูญเปล่า - ฟรีเบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=260 Fri, 17 Apr 2009 23:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=15&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=15&gblog=259 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ไม่เหมือนเดิม - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=15&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=15&gblog=259 Mon, 20 Apr 2009 23:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=258 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงแค่ใจเรารักกัน - วิยะดา โกมารกุล ณ นคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=15&gblog=258 Fri, 17 Apr 2009 15:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=256 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักไม้เลื้อย - อรวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=256 Mon, 23 Mar 2009 11:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-04-2009&group=15&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-04-2009&group=15&gblog=255 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไว้ใจ - ไมโคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-04-2009&group=15&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-04-2009&group=15&gblog=255 Wed, 15 Apr 2009 11:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=254 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะข้ามเวลามาพบกัน - ก้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=254 Sat, 11 Apr 2009 13:13:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=253 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบปากซัน - คนด่านเกวียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=253 Sat, 11 Apr 2009 13:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=252 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กอดฉัน - วารุณี สุนทรีสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=252 Sat, 11 Apr 2009 14:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=251 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บนิดเดียว - นิตยา บุญสูงเนิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=251 Sat, 11 Apr 2009 14:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=250 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากบอกว่าคิดถึง - นิตยา บุญสูงเนิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=15&gblog=250 Sat, 11 Apr 2009 23:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=15&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=15&gblog=249 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟากฟ้าทะเลฝัน - มิกกี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=15&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=15&gblog=249 Fri, 10 Apr 2009 11:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=248 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์รักดอกคำใต้ - รวมดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=248 Thu, 09 Apr 2009 23:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=247 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้ร่มมลุลี - รวมดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=247 Thu, 09 Apr 2009 18:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=246 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมานรักห้วยแก้ว - รวมดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=246 Thu, 09 Apr 2009 23:57:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=245 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มั่นใจไม่รัก - นันทิดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=245 Thu, 09 Apr 2009 23:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=244 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลูกรัก - นันทิดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=244 Thu, 09 Apr 2009 14:44:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=243 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วิมานดิน - นันทิดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=243 Thu, 09 Apr 2009 23:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=242 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไดอารีสีแดง - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=242 Thu, 09 Apr 2009 23:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=241 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืมไม่ลง - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=241 Thu, 09 Apr 2009 23:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=239 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีกว่าเสียใจ - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=239 Thu, 09 Apr 2009 23:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=238 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจจะเป็นคนนี้ - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=238 Thu, 09 Apr 2009 10:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=237 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้ายังมีฝน - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=237 Thu, 09 Apr 2009 23:53:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=236 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เรามีเรา - แหวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=236 Thu, 09 Apr 2009 23:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=235 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากจะบอกใครสักคน - ไมโคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=235 Thu, 09 Apr 2009 23:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=234 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมน้ำมัน - ไมโคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=234 Thu, 09 Apr 2009 23:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=233 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักปอนๆ - ไมโคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=233 Thu, 09 Apr 2009 23:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=232 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักคนมีเจ้าของ - ไอน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=15&gblog=232 Thu, 09 Apr 2009 21:13:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=15&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=15&gblog=231 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ห่างไกลเหลือเกิน - บอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=15&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=15&gblog=231 Wed, 01 Apr 2009 23:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=230 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัสของหัวใจ (Ost.เจ้ากรรมนายเวร) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=230 Tue, 31 Mar 2009 0:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=229 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาติกา - แหม่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=229 Tue, 31 Mar 2009 0:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=228 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิ้ง - แหม่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=15&gblog=228 Tue, 31 Mar 2009 23:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=227 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเช็ดน้ำตา - แคลช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=227 Tue, 24 Mar 2009 23:52:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=226 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรายสีเพลิง - เทพิน เลี่ยมอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=226 Tue, 24 Mar 2009 0:19:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=225 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อรุณสวัสดิ์ - พิสุทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-03-2009&group=15&gblog=225 Tue, 24 Mar 2009 23:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=224 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ วันนั้น วันไหน - บิลลี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=15&gblog=224 Mon, 23 Mar 2009 22:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=223 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนใหม่ - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=223 Sun, 22 Mar 2009 21:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=221 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจหายไปเลย - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=221 Sun, 22 Mar 2009 23:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=220 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันไม่บ้าพอ - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=220 Sun, 22 Mar 2009 23:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=219 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบฟ้า ขอบฝั่ง ความหวัง แผ่นดิน - มิสเตอร์ทีม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=15&gblog=219 Sun, 22 Mar 2009 21:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-03-2009&group=15&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-03-2009&group=15&gblog=218 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ไหวจะเคลียร์ - แก้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-03-2009&group=15&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-03-2009&group=15&gblog=218 Sat, 21 Mar 2009 23:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=217 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นางนวล - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=217 Thu, 19 Mar 2009 23:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=216 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บูมเมอแรง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=216 Thu, 19 Mar 2009 15:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=215 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอกหรือควัน - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=215 Thu, 19 Mar 2009 15:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=214 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงห่างๆ - เฌอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=214 Thu, 19 Mar 2009 23:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=213 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้ - ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=213 Thu, 19 Mar 2009 23:50:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=212 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายใย - Ost.สายรัก สายสวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=212 Thu, 19 Mar 2009 23:51:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=211 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หมากเกมนี้ - อินคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=211 Thu, 19 Mar 2009 23:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=210 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นักเดินทาง - กัมปานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=210 Thu, 19 Mar 2009 23:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=209 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับคำเสีย - กัมปะนี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=209 Thu, 19 Mar 2009 23:54:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=208 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งใกล้ ยิ่งเจ็บ - อินคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2009&group=15&gblog=208 Thu, 19 Mar 2009 10:56:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=207 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงเธอหลับตา - มอร์กับจาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=207 Wed, 18 Mar 2009 22:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=206 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจของความคิดถึง - แมคอินทอช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=206 Wed, 18 Mar 2009 23:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=205 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักสีส้ม - Byrd & Heart ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=205 Wed, 18 Mar 2009 18:59:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=204 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝน - Byrd&Heart ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=204 Wed, 18 Mar 2009 18:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=203 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามองตา - คนคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=203 Wed, 18 Mar 2009 23:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=202 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตน้อยๆ - คนคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=202 Wed, 18 Mar 2009 23:56:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=201 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มคนดี - คนคู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-03-2009&group=15&gblog=201 Wed, 18 Mar 2009 23:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=200 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ช้าไปไหมเธอ - พัดชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=200 Mon, 16 Mar 2009 23:46:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=199 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ยอมหมดหวัง - เจนนิเฟอร์ คิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=15&gblog=199 Mon, 16 Mar 2009 21:56:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=198 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทวิภพ - บิลลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=198 Fri, 13 Mar 2009 23:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=197 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ไม่มีใคร - แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=197 Fri, 13 Mar 2009 23:47:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=196 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้าน - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=15&gblog=196 Fri, 13 Mar 2009 10:29:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=195 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะได้ไม่ลืมกัน - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=195 Wed, 11 Mar 2009 12:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=194 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้ใจ - ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=194 Wed, 11 Mar 2009 23:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=193 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากให้รู้ว่ารักเธอ - ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=193 Wed, 11 Mar 2009 23:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=192 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียใจได้ยินไหม - ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=192 Wed, 11 Mar 2009 23:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=191 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแล้วรักเลย - ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=191 Wed, 11 Mar 2009 23:58:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=190 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มันไม่จริง - ใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=190 Wed, 11 Mar 2009 23:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=189 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงใจไว้ก่อน - ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=189 Wed, 11 Mar 2009 23:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=188 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงใจไว้ก่อน - นาเดียร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=15&gblog=188 Wed, 11 Mar 2009 0:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=187 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ากลับไป - Briohny ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=187 Mon, 09 Mar 2009 0:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=186 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลัดวงจร - BRIOHNY ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=186 Mon, 09 Mar 2009 0:01:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=185 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้ว่า - พลอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=185 Mon, 09 Mar 2009 0:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=184 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงเล็กๆ - พลอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=184 Mon, 09 Mar 2009 0:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=183 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่หลับ - Zaza]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=183 Mon, 09 Mar 2009 0:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=182 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าใจไหม - Zaza ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=182 Mon, 09 Mar 2009 0:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=181 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกได้ไหม - Zaza]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=181 Mon, 09 Mar 2009 0:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=180 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพิ่งเข้าใจ - นาวินตาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=180 Mon, 09 Mar 2009 22:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=179 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำน้อย แพ้ไฟ - นาวินตาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-03-2009&group=15&gblog=179 Mon, 09 Mar 2009 22:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=178 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียงกระซิบ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=178 Sat, 07 Mar 2009 0:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=177 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ่านไฟเก่า - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=177 Sat, 07 Mar 2009 0:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=176 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยไหม - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=176 Sat, 07 Mar 2009 0:09:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=175 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็เลิกกันแล้ว - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=175 Sat, 07 Mar 2009 0:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=174 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เวลา - โดม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=174 Sat, 07 Mar 2009 10:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=173 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ไม่เข้าตา - Ost. เจ้าหญิงขอทาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=173 Sat, 07 Mar 2009 0:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=172 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนรัก - เอิน กัลยากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=172 Sat, 07 Mar 2009 0:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=171 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินก้อนนั้น - โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=171 Sat, 07 Mar 2009 18:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=170 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงแต่วันนั้น - แอนนา ฤกษ์รุ่งโรจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=15&gblog=170 Sat, 07 Mar 2009 23:48:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=169 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ครวญ - แซม Sixsence ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=169 Thu, 05 Mar 2009 23:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=168 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจเสาะ - สิวะ แตรสังข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=168 Thu, 05 Mar 2009 23:43:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=167 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เปล่าหรอกนะ - คริสตินา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=167 Thu, 05 Mar 2009 23:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=166 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กดดัน - แอม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=166 Thu, 05 Mar 2009 23:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=165 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่า - แอม เสาวลักษณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=165 Thu, 05 Mar 2009 23:46:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=164 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลอดเวลา - ปู พงษ์สิทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=164 Thu, 05 Mar 2009 23:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=15&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=15&gblog=163 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องโทษดาว - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=15&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=15&gblog=163 Wed, 04 Mar 2009 15:19:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=162 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บใจไว้รอ - กุ้ง ตวงสิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-03-2009&group=15&gblog=162 Thu, 05 Mar 2009 17:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=161 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจคนคอย - ตวงสิทธ์ เรียมจินดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=161 Mon, 23 Feb 2009 17:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=160 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสนรัก - แจ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=160 Mon, 23 Feb 2009 17:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=159 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาฝน - แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=159 Mon, 23 Feb 2009 17:28:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=158 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอฝน - เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=158 Mon, 02 Mar 2009 17:26:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=157 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้วตา - เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=157 Mon, 02 Mar 2009 16:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=156 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ว้าเหว่ - เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=156 Mon, 02 Mar 2009 12:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=155 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮิโรชิมา - คาราวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=15&gblog=155 Mon, 23 Feb 2009 16:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=154 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็ใคร - Byrd & Heart system4 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=15&gblog=154 Mon, 02 Mar 2009 16:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=153 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียนสอนใจ - ภูสมิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=153 Sat, 21 Feb 2009 13:32:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=15&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=15&gblog=152 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอคืน - บอยสเก๊า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=15&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=15&gblog=152 Sun, 22 Feb 2009 12:54:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=151 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หาดทราย สายลม สองเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=151 Fri, 30 Jan 2009 23:02:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=150 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทนได้ทุกที - ตั้ม สมประสงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=150 Sat, 21 Feb 2009 11:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=149 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเก็บเธอในใจฉันตลอดไป - ป๋อ ณัฐวุฒิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=149 Sat, 21 Feb 2009 14:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=148 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากอยู่เงียบๆคนเดียว - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=148 Sat, 21 Feb 2009 9:30:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=147 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ระยะปลอดภัย - ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=147 Sat, 21 Feb 2009 1:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=146 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครรู้ - บรรเจิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=146 Sat, 21 Feb 2009 10:44:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=145 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง - ผุสชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=15&gblog=145 Sat, 21 Feb 2009 17:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=144 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พักตรงนี้ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=144 Mon, 16 Feb 2009 22:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=143 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูที่แตกต่าง - บอย โกสิยะพงศ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=143 Mon, 16 Feb 2009 18:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=142 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางนี้ - เจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=142 Mon, 16 Feb 2009 18:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=141 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อากาศดีๆ - nursery sound]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=15&gblog=141 Mon, 16 Feb 2009 17:48:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=15&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=15&gblog=140 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บางเวลา ( Every Time) - Us the Star ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=15&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=15&gblog=140 Sun, 15 Feb 2009 23:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2009&group=15&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2009&group=15&gblog=139 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลวไหล - มอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2009&group=15&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2009&group=15&gblog=139 Sat, 14 Feb 2009 18:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-02-2009&group=15&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-02-2009&group=15&gblog=138 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อกุหลาบให้ตัวเอง - Voice Male]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-02-2009&group=15&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-02-2009&group=15&gblog=138 Thu, 12 Feb 2009 15:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=137 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คำตอบของหัวใจ - Potato]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=137 Thu, 05 Feb 2009 1:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=136 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อย - เอ็ม สุรศักดิ์ วงไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=15&gblog=136 Thu, 05 Feb 2009 17:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=135 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไร้ตัวตน - เจมส์ เรืองศักดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=135 Wed, 04 Feb 2009 19:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=134 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Wait a minute - บี้ The Star]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-02-2009&group=15&gblog=134 Wed, 04 Feb 2009 22:33:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2009&group=15&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2009&group=15&gblog=131 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงในใจ - รณชัย ถมยาปริวัฒน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2009&group=15&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2009&group=15&gblog=131 Mon, 02 Feb 2009 23:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=129 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ในใจเธอ - บัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=129 Sat, 31 Jan 2009 23:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=128 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทำให้ฉันรักเธอ - บัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=128 Sat, 31 Jan 2009 23:40:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=127 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่อยากจะบอก - บัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=127 Sat, 31 Jan 2009 23:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=126 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดีๆทำไมไม่รัก - Ice ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=126 Sat, 31 Jan 2009 23:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=125 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอผู้เป็นเจ้าของหัวใจ - เอ็ม อรรถพล Ost . เล่ห์กุหลาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=125 Sat, 31 Jan 2009 0:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=123 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างกันตรงไหน - นัท มีเรีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=123 Sat, 31 Jan 2009 0:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=122 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเดียวกัน - เสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=122 Sat, 31 Jan 2009 0:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=121 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ล้างใจ - อนันต์ บุนนาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=121 Sat, 31 Jan 2009 0:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=120 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเป็นดั่งต้นไม้ - หนุ่มเสก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=120 Sat, 31 Jan 2009 0:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=119 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินกลิ่นดอกไม้ - เจมส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=119 Sat, 31 Jan 2009 0:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=118 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงดาวของหัวใจ - Ost . แก้วตาพี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=118 Sat, 31 Jan 2009 0:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=117 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแรกพบ -Ice Ost . สะใภ้ลูกทุ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=117 Sat, 31 Jan 2009 20:33:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=116 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้นสุดสักที - ปนัดดา Ost . สวรรค์เบี่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=116 Sat, 31 Jan 2009 13:07:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=115 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดอ่อนของหัวใจ - อ๊อฟ ปองศักดิ์ Ost .สวรรค์เบี่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=115 Sat, 31 Jan 2009 13:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=114 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Nan nan na na - Lula]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=114 Sat, 31 Jan 2009 14:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=113 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสีดำ - (ลุลา feat. ต้า พาราด็อกซ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=113 Sat, 31 Jan 2009 14:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=112 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมันรัก - Ice Saranyu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=112 Sat, 31 Jan 2009 12:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=111 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คนใจง่าย - Ice Saranyu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=111 Sat, 31 Jan 2009 12:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=110 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่เคยเปลี่ยน - มอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=110 Sat, 31 Jan 2009 23:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=109 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คืออะไร - มอส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2009&group=15&gblog=109 Sat, 31 Jan 2009 23:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=107 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เราสองคน : บุปผา ธรรมบุตร & ภูสมิง หน่อสวรรค์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2009&group=15&gblog=107 Fri, 30 Jan 2009 23:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-01-2009&group=15&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-01-2009&group=15&gblog=105 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้ - MAI]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-01-2009&group=15&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-01-2009&group=15&gblog=105 Wed, 28 Jan 2009 18:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-01-2009&group=15&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-01-2009&group=15&gblog=104 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมภาพันธ์ - ปีเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-01-2009&group=15&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-01-2009&group=15&gblog=104 Tue, 27 Jan 2009 16:48:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=102 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกรักกับดาว - แพร วรกานต์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=102 Mon, 26 Jan 2009 14:04:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=101 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว - พาราด๊อกซ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=15&gblog=101 Mon, 26 Jan 2009 18:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=15&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=15&gblog=100 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใครแทนที่เธอ - เต๊ะ ศตวรรษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=15&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=15&gblog=100 Sun, 25 Jan 2009 18:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2009&group=7&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2009&group=7&gblog=196 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Hold Me For A While ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2009&group=7&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2009&group=7&gblog=196 Tue, 05 May 2009 11:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-02-2011&group=7&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-02-2011&group=7&gblog=195 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Never say never - JUSTIN BIEBER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-02-2011&group=7&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-02-2011&group=7&gblog=195 Wed, 09 Feb 2011 16:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2010&group=7&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2010&group=7&gblog=194 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take me to your heart - MLR]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2010&group=7&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2010&group=7&gblog=194 Sun, 28 Mar 2010 21:32:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-12-2009&group=7&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-12-2009&group=7&gblog=193 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Last Christmas - Ashley Tisdale]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-12-2009&group=7&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-12-2009&group=7&gblog=193 Thu, 24 Dec 2009 21:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=192 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Groovy Kind of Love - Phil Collins ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=192 Tue, 08 Dec 2009 22:52:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=191 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I'm blue - Eiffel 65]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2009&group=7&gblog=191 Tue, 08 Dec 2009 23:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=190 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอยกระทง เวอร์ชั่นเพลงจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=190 Mon, 02 Nov 2009 23:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=7&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=7&gblog=189 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[That's What Friends Are For - Dionne Warwick,Gladys Knight, Elton John and Stevie Wonder]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=7&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-11-2009&group=7&gblog=189 Sun, 15 Nov 2009 23:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=188 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Leave out All The Rest - Linkin Park]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=188 Sat, 14 Nov 2009 23:45:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=187 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[There You'll Be - Faith Hill ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=187 Sat, 14 Nov 2009 23:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=186 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Whenever, Wherever - Shakira]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2009&group=7&gblog=186 Sat, 14 Nov 2009 23:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=185 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Beautiful life - Ace Of Base]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=185 Mon, 02 Nov 2009 0:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=184 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[All That She Wants - Ace Of Base]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=184 Mon, 02 Nov 2009 23:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=183 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Macarena - Los Del Río]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=183 Mon, 02 Nov 2009 23:35:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=182 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lambada - Kaoma]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=182 Mon, 02 Nov 2009 23:53:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=181 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Sweat (A la la la la long) - Inner Circle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-11-2009&group=7&gblog=181 Mon, 02 Nov 2009 0:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=7&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=7&gblog=180 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Seven Daffodils ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=7&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2009&group=7&gblog=180 Wed, 21 Oct 2009 23:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=179 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Handy man - James Taylor]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=179 Thu, 08 Oct 2009 23:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=178 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Love me love my dog - Peter Shelley]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=178 Thu, 08 Oct 2009 23:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=177 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Que Sera, Sera - Doris Day]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=177 Thu, 08 Oct 2009 23:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=176 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Que Sera, Sera]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=7&gblog=176 Thu, 08 Oct 2009 23:57:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=7&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=7&gblog=175 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Careless Whisper ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=7&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=7&gblog=175 Wed, 07 Oct 2009 23:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=174 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[One night only]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=174 Tue, 29 Sep 2009 23:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=173 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[What's up]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=173 Tue, 29 Sep 2009 17:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=172 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Butterfly Fly Away]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=172 Tue, 29 Sep 2009 23:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=171 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[killing me softly ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=171 Tue, 29 Sep 2009 23:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=170 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Love is all around - Wet Wet Wet]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=7&gblog=170 Tue, 29 Sep 2009 22:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=7&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=7&gblog=169 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[some where out there]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=7&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2009&group=7&gblog=169 Tue, 15 Sep 2009 23:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=168 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Sukiyaki]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=168 Fri, 21 Aug 2009 23:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=167 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My Destiny - Trish Thuy Trang ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=167 Fri, 21 Aug 2009 14:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=166 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take Me To Yourt Heart เวอร์ชั่นของ ชิน ฮเยซอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=166 Thu, 20 Aug 2009 23:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=165 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Goodbye Kiss - Jacky Cheung ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=165 Wed, 19 Aug 2009 23:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=163 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My Destiny - Trish Thuy Trang ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=163 Fri, 21 Aug 2009 23:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=161 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lovely - Trish Thuy Trang]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=161 Fri, 21 Aug 2009 23:47:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=160 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Sukiyaki - Trish Thuy Trang]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=160 Fri, 21 Aug 2009 22:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=158 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Good Morning Baltimore - Hairspray Cast]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=158 Fri, 21 Aug 2009 23:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=157 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Within you'll remain - Tokyo Square]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=157 Fri, 21 Aug 2009 23:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=156 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The one you love - Glenn Frey ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2009&group=7&gblog=156 Fri, 21 Aug 2009 23:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-08-2009&group=7&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-08-2009&group=7&gblog=155 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Loi Krathong]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-08-2009&group=7&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-08-2009&group=7&gblog=155 Sat, 22 Aug 2009 20:40:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=154 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take Me to Your Heart ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-08-2009&group=7&gblog=154 Thu, 20 Aug 2009 23:43:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=153 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Goodbye Kiss - Jacky Cheung ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2009&group=7&gblog=153 Wed, 19 Aug 2009 23:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=7&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=7&gblog=152 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Home - Michael Buble]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=7&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=7&gblog=152 Tue, 18 Aug 2009 23:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-08-2009&group=7&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-08-2009&group=7&gblog=151 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Island of Life - kitaro & Jon anderson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-08-2009&group=7&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-08-2009&group=7&gblog=151 Mon, 10 Aug 2009 23:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=150 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take my breath away - Ost. Top Gun - Berlin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=150 Tue, 04 Aug 2009 23:43:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=149 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Girl for all seasons]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=7&gblog=149 Tue, 04 Aug 2009 15:07:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=7&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=7&gblog=148 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[She - Elvis Costelo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=7&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=7&gblog=148 Sat, 02 May 2009 23:37:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=7&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=7&gblog=147 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Sleeping Child - Michael Learns To Rock ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=7&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=7&gblog=147 Thu, 30 Jul 2009 18:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=7&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=7&gblog=146 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Richard Clayderman]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=7&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2009&group=7&gblog=146 Fri, 31 Jul 2009 23:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=7&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=7&gblog=143 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[All I Have To Do Is Dream]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=7&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-07-2009&group=7&gblog=143 Mon, 13 Jul 2009 15:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=140 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Michael Jackson《Heal the World》MV]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=140 Tue, 30 Jun 2009 23:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=139 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Michael Jackson Heal The World Clinton Gala 1992]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=139 Tue, 30 Jun 2009 23:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=138 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Michael Jackson (RIP) - You Are Not Alone (Live) (In Munich) (HIStory Tour) (1997)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=7&gblog=138 Tue, 30 Jun 2009 23:41:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=137 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Heal the world - Michael Jackson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=137 Fri, 26 Jun 2009 14:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=136 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[You Are Not Alone - Michael Jackson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=136 Fri, 26 Jun 2009 18:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=135 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Thriller - Michael Jackson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-06-2009&group=7&gblog=135 Fri, 26 Jun 2009 23:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=7&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=7&gblog=134 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lover's Concerto - Kelly Chen ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=7&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=7&gblog=134 Sat, 27 Jun 2009 13:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=132 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[We Are The World]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=132 Sun, 28 Jun 2009 23:40:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=131 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[We Are The World - Michael Jackson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=131 Sun, 28 Jun 2009 23:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=130 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Hold My Hand - Michael Jackson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=130 Sun, 28 Jun 2009 23:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=129 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Achy Breaky Heart - Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=129 Sun, 28 Jun 2009 23:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=128 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Knockin On Heavens Door - Guns'n'roses]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=128 Sun, 28 Jun 2009 23:38:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=127 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[There You'll Be - Faith Hill - Pearl Harbor]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=127 Sun, 28 Jun 2009 23:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=126 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lover's Moon - Glenn Frey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=7&gblog=126 Sun, 28 Jun 2009 10:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=125 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take Me to Your Heart - Michael Learns To Rock]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=125 Wed, 24 Jun 2009 21:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=124 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take Me To Your Heart - Michael Learns to Rock]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=124 Wed, 24 Jun 2009 19:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2008&group=7&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2008&group=7&gblog=123 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Heal the world - Michale Jackson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2008&group=7&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-03-2008&group=7&gblog=123 Wed, 19 Mar 2008 18:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=122 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Do You Remember - Phill Collins]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=122 Thu, 25 Jun 2009 23:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=121 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[When You Say Nothing At All - Ronan Keating]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=121 Thu, 25 Jun 2009 11:38:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=120 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[When She Loved Me - Toy Story 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=120 Thu, 25 Jun 2009 23:56:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=119 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Nothing's gonna change my love for you - Air Supply]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=119 Thu, 25 Jun 2009 1:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=118 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Without You - Air Supply]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=118 Thu, 25 Jun 2009 23:55:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=117 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Pretty Boy - M2m]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=117 Thu, 25 Jun 2009 23:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=116 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The Day You Went Away - M2m]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=116 Thu, 25 Jun 2009 23:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=115 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Why - M2m]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=115 Thu, 25 Jun 2009 23:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=114 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Our Song - M2m]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=114 Thu, 25 Jun 2009 23:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=113 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Everything I Do - Bryan Adams]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=113 Thu, 25 Jun 2009 23:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=112 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Everything I Do, I Do It For You - Brandy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2009&group=7&gblog=112 Thu, 25 Jun 2009 23:49:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=111 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Puff (The Magic Dragon)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=111 Wed, 24 Jun 2009 23:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=110 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Another Day In Paradise - Phill Collins]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=7&gblog=110 Wed, 24 Jun 2009 23:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=109 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Thank You (by Fargoo) - Dido]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=109 Wed, 17 Jun 2009 23:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=108 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[One More Night - Phil Collins]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=108 Sat, 20 Jun 2009 23:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=107 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[You'll be in my heart - Phil Collins]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=107 Sat, 20 Jun 2009 23:53:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=106 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Crouching Tiger, Hidden Dragon - Soundtrack 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2009&group=7&gblog=106 Sat, 20 Jun 2009 23:52:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=105 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Circle Of Life - Elton John]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=105 Mon, 22 Jun 2009 23:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=104 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ I Think I Love You (ost Fullhouse)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=104 Mon, 22 Jun 2009 23:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=103 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[We Are One - Lion King]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=103 Mon, 22 Jun 2009 23:42:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=102 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Reflection [mulan] - Christina Aguilera]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=102 Mon, 22 Jun 2009 23:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=101 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Knife]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-06-2009&group=7&gblog=101 Mon, 22 Jun 2009 23:41:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=7&gblog=100 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Another day in paradise - Phil Collins ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=7&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=7&gblog=100 Fri, 19 Jun 2009 23:48:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=40&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=40&gblog=51 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[✿ ✿แพรเซี่ยงไฮ้ กับ ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด ✿ ✿]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=40&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=40&gblog=51 Tue, 03 Nov 2009 11:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=40 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สายธาร - สุชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=40 Tue, 03 Nov 2009 23:35:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=39 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักข้ามขอบฟ้า - พิว โชติรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2009&group=36&gblog=39 Tue, 03 Nov 2009 23:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=36&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=36&gblog=36 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอยเท้าบนพื้นทราย...พิงค์แพนเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=36&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=36&gblog=36 Thu, 10 Sep 2009 22:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2009&group=36&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2009&group=36&gblog=35 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักที่อยากลืม - แซม ยุรนันท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2009&group=36&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2009&group=36&gblog=35 Wed, 09 Sep 2009 23:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=36&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=36&gblog=34 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักที่อยากลืม...พัณนิดา เศวตาสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=36&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2009&group=36&gblog=34 Tue, 08 Sep 2009 19:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-09-2009&group=36&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-09-2009&group=36&gblog=33 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากลืม - สาว สาว สาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-09-2009&group=36&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-09-2009&group=36&gblog=33 Mon, 07 Sep 2009 23:41:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2009&group=36&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2009&group=36&gblog=32 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจของความคิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2009&group=36&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2009&group=36&gblog=32 Fri, 04 Sep 2009 23:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=36&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=36&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาหนัน - รวงทอง ทองลั่นทม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=36&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=36&gblog=31 Wed, 13 May 2009 23:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=36&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=36&gblog=30 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พรานล่อเนื้อ - สุนทราภรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=36&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-04-2009&group=36&gblog=30 Mon, 20 Apr 2009 13:33:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=28 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกพุดตาน - พูนศรี เจริญพงษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=28 Wed, 22 Apr 2009 13:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=27 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้ร่มมลุลี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=27 Wed, 22 Apr 2009 13:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=26 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์กระพ้อร่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=26 Wed, 22 Apr 2009 13:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=25 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กลิ่นดอกโศก - สุนทราภรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=36&gblog=25 Wed, 22 Apr 2009 12:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=36&gblog=24 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอพบในฝัน - สุนทราภรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-04-2009&group=36&gblog=24 Wed, 01 Apr 2009 13:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=36&gblog=23 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิขิต - สุนทราภรณ์ (รวมศิลปิน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=36&gblog=23 Sat, 12 Jul 2008 15:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=22 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รางวัลชีวิต - ฮอทเปเปอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=22 Mon, 23 Mar 2009 13:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=21 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักไม้เลื้อย - จิตติมา เจือใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=21 Mon, 23 Mar 2009 11:31:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สไบแพร - ชรินทร์ นันทนาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=19 Mon, 23 Mar 2009 13:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=18 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงใจในฝัน - ชรินทร์ นันทนาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=36&gblog=18 Mon, 23 Mar 2009 13:51:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=17 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงคำเดียว - สุเทพ วงศ์คำแหง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=17 Sun, 22 Mar 2009 14:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หยาดเพชร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-03-2009&group=36&gblog=16 Sun, 22 Mar 2009 14:04:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=36&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟลอร์เฟื่องฟ้า - สุนทราภรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=36&gblog=15 Sat, 07 Mar 2009 14:12:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=36&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอยศพระลอ - ชินกร ไกรลาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=36&gblog=14 Mon, 26 Jan 2009 14:45:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอฝน - สุเทพ วงคำแหง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=13 Mon, 02 Mar 2009 14:15:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากลมวอน - ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=12 Mon, 02 Mar 2009 14:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมฝั่งน้ำ - สุนทราภรณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=11 Mon, 02 Mar 2009 14:29:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=36&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งรวงทอง - ชรินทร์ นันทนาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=36&gblog=10 Mon, 23 Feb 2009 14:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่ชีวิต D.r ฟู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=15 Sat, 17 Jul 2010 8:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนจันทร์ โลโซ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=14 Sat, 17 Jul 2010 8:54:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มากกว่ารัก พีท พลนพวิชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=12 Sat, 17 Jul 2010 8:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มากกว่ารัก โรส ศิรินทิพย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-07-2010&group=35&gblog=11 Sat, 17 Jul 2010 8:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=35&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะเธอใช่ไหม - โก้ เศกพล อุ่นสำราญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-09-2009&group=35&gblog=10 Sat, 12 Sep 2009 14:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=33&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=33&gblog=99 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** วันนี้...มีสาละลังกามาฝาก...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=33&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2009&group=33&gblog=99 Tue, 04 Aug 2009 18:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=33&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=33&gblog=96 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ตีนเป็ดฝรั่ง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=33&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2009&group=33&gblog=96 Thu, 30 Jul 2009 16:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-07-2009&group=33&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-07-2009&group=33&gblog=95 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** น้ำเต้าต้น **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-07-2009&group=33&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-07-2009&group=33&gblog=95 Fri, 24 Jul 2009 18:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2009&group=33&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2009&group=33&gblog=93 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** มาจิกกันต่อ...จิกนา **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2009&group=33&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2009&group=33&gblog=93 Wed, 22 Jul 2009 21:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=33&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=33&gblog=92 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** จิกสวน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=33&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2009&group=33&gblog=92 Tue, 21 Jul 2009 12:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=33&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=33&gblog=91 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ผักหวานบ้าน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=33&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2009&group=33&gblog=91 Tue, 14 Jul 2009 11:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2009&group=33&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2009&group=33&gblog=89 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** คล้ายสายสร้อย ห้อยระย้า...คล้าน้ำช่อห้อย...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2009&group=33&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2009&group=33&gblog=89 Sun, 12 Jul 2009 21:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2009&group=33&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2009&group=33&gblog=86 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ตะขบ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2009&group=33&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2009&group=33&gblog=86 Thu, 09 Jul 2009 11:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-07-2009&group=33&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-07-2009&group=33&gblog=83 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ปัตตาเวีย **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-07-2009&group=33&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-07-2009&group=33&gblog=83 Fri, 03 Jul 2009 23:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-07-2009&group=33&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-07-2009&group=33&gblog=81 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** สายหยุด... **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-07-2009&group=33&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-07-2009&group=33&gblog=81 Thu, 02 Jul 2009 20:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=33&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=33&gblog=79 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** การเวก...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=33&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-06-2009&group=33&gblog=79 Tue, 30 Jun 2009 21:41:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=33&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=33&gblog=77 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เข็มม่วง...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=33&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-06-2009&group=33&gblog=77 Mon, 29 Jun 2009 22:57:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=33&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=33&gblog=76 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** รุ่งอรุณ...อรุณเบิกฟ้า **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=33&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2009&group=33&gblog=76 Sun, 28 Jun 2009 11:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=33&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=33&gblog=75 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** หัวใจม่วง ดวงน้อยๆ...***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=33&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2009&group=33&gblog=75 Sat, 27 Jun 2009 17:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-05-2009&group=33&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-05-2009&group=33&gblog=74 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** คอร์เดีย... ส้ม ส๊ม ส้ม...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-05-2009&group=33&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-05-2009&group=33&gblog=74 Tue, 12 May 2009 11:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=33&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=33&gblog=73 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ต้อยติ่งเทศ...สีชมพู **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=33&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-06-2009&group=33&gblog=73 Wed, 24 Jun 2009 11:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-05-2009&group=33&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-05-2009&group=33&gblog=72 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ไม่รู้ชื่อ ไม่ว่ากันนะคะ จากงานพฤกษาสยาม **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-05-2009&group=33&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-05-2009&group=33&gblog=72 Mon, 25 May 2009 21:46:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=33&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=33&gblog=71 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกโสนบานเช้า **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=33&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=33&gblog=71 Tue, 16 Jun 2009 19:17:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=33&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=33&gblog=70 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** บานบุรี...สีม่วง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=33&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=33&gblog=70 Thu, 11 Jun 2009 23:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2009&group=33&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2009&group=33&gblog=69 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกหญ้าข้างทาง ** คือ...ดอกอังกาบชนิดหนึ่ง ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2009&group=33&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2009&group=33&gblog=69 Fri, 12 Jun 2009 21:41:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2009&group=33&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2009&group=33&gblog=68 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** สิงห์โต ไบคัลเลอร์ จากงานพฤกษาสยาม **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2009&group=33&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2009&group=33&gblog=68 Fri, 22 May 2009 1:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-05-2009&group=33&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-05-2009&group=33&gblog=67 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** บุษบาฮาวาย...บางคนเรียกเธอว่า " บุษบาริมทาง " **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-05-2009&group=33&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-05-2009&group=33&gblog=67 Thu, 21 May 2009 1:10:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2009&group=33&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2009&group=33&gblog=66 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** พลับพลึง ตีนเป็ด **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2009&group=33&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2009&group=33&gblog=66 Wed, 20 May 2009 1:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2009&group=33&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2009&group=33&gblog=65 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ตั๊กแตน...กล้วยไม้ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2009&group=33&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2009&group=33&gblog=65 Sat, 16 May 2009 23:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2009&group=33&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2009&group=33&gblog=64 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ส้มได้อีก... กับกุหลาบพุกาม **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2009&group=33&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2009&group=33&gblog=64 Thu, 14 May 2009 22:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2009&group=33&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2009&group=33&gblog=62 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ผีเสื้อราตรี...แสนสวย **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2009&group=33&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2009&group=33&gblog=62 Mon, 11 May 2009 23:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2009&group=33&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2009&group=33&gblog=61 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** วันนี้วันพุธ กับพุดชมพู (เข็มอุณากรรณ) **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2009&group=33&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2009&group=33&gblog=61 Wed, 06 May 2009 23:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=33&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=33&gblog=59 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** โมกแดง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=33&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2009&group=33&gblog=59 Mon, 04 May 2009 0:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=33&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=33&gblog=56 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** น้องแคท เหลืองปากแดง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=33&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2009&group=33&gblog=56 Sat, 02 May 2009 0:01:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2009&group=33&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2009&group=33&gblog=55 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เสาวรส **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2009&group=33&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2009&group=33&gblog=55 Thu, 30 Apr 2009 18:41:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=33&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=33&gblog=54 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กะเรกะร่อนปากเป็ด **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=33&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-04-2009&group=33&gblog=54 Tue, 28 Apr 2009 0:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=33&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=33&gblog=50 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** รอยรัก รอยเล็บ กับ เล็บมือนาง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=33&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=33&gblog=50 Fri, 17 Apr 2009 18:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=33&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=33&gblog=49 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เอาโปร่งฟ้ามาฝาก ในวันคุ้มครองโลกก๊าบ... **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=33&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2009&group=33&gblog=49 Wed, 22 Apr 2009 18:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=33&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=33&gblog=48 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** แปรงสีฟัน อันใหม่ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=33&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2009&group=33&gblog=48 Mon, 27 Apr 2009 1:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=33&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=33&gblog=47 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** แบบว่า...มันเห่ออ่ะ " มังคุด " **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=33&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=33&gblog=47 Thu, 23 Apr 2009 21:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2009&group=33&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2009&group=33&gblog=41 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เอื้องสายม่วง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2009&group=33&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2009&group=33&gblog=41 Thu, 16 Apr 2009 18:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=40 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ต้นกันภัยมหิดล **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=40 Fri, 10 Apr 2009 23:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=39 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เทียนหยด **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-04-2009&group=33&gblog=39 Fri, 10 Apr 2009 21:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2009&group=33&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2009&group=33&gblog=38 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กระเทียมเถา **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2009&group=33&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2009&group=33&gblog=38 Sat, 04 Apr 2009 7:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-04-2009&group=33&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-04-2009&group=33&gblog=36 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** เหลืองเรืองรอง ทองอุไร **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-04-2009&group=33&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-04-2009&group=33&gblog=36 Thu, 02 Apr 2009 21:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=33&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=33&gblog=35 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอก...นีออน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=33&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2009&group=33&gblog=35 Tue, 31 Mar 2009 20:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-03-2009&group=33&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-03-2009&group=33&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ว่านนางคุ้ม **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-03-2009&group=33&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-03-2009&group=33&gblog=31 Thu, 26 Mar 2009 0:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=33&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=33&gblog=30 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอก...รำเพย **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=33&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=33&gblog=30 Mon, 23 Mar 2009 0:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-03-2009&group=33&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-03-2009&group=33&gblog=28 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กาสะลอง **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-03-2009&group=33&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-03-2009&group=33&gblog=28 Fri, 20 Mar 2009 0:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=33&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=33&gblog=25 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกเลี่ยน **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=33&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-03-2009&group=33&gblog=25 Mon, 16 Mar 2009 0:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=33&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=33&gblog=22 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกโมก **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=33&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-03-2009&group=33&gblog=22 Fri, 13 Mar 2009 12:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=33&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=33&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** พวงแส ** แค่รู้ว่ารักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=33&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-03-2009&group=33&gblog=19 Sat, 07 Mar 2009 15:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=33&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=33&gblog=17 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** กัลปพฤกษ์ **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=33&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-03-2009&group=33&gblog=17 Wed, 04 Mar 2009 12:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=33&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=33&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ดอกคูน *** แต่ไม่มีเสียงแคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=33&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=33&gblog=16 Tue, 24 Feb 2009 23:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-02-2009&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-02-2009&group=33&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** California Arrowhead **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-02-2009&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-02-2009&group=33&gblog=14 Tue, 17 Feb 2009 14:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=33&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ชมพูพันธุ์ทิพย์ ** ณ.เส้นทางผ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-02-2009&group=33&gblog=13 Sun, 15 Feb 2009 12:28:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=33&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดาหลา **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=33&gblog=12 Fri, 13 Feb 2009 15:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=32&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=32&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Winter love song]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=32&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-10-2009&group=32&gblog=20 Wed, 07 Oct 2009 23:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=18 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Only You (Subtitulada) - Ryu - Sonata de Invierno]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=18 Fri, 19 Jun 2009 23:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=17 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Winter Sonata (MV) - Don't Forget Me ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=17 Fri, 19 Jun 2009 23:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Winter Sonata MV - Can't Let Go This Love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=16 Fri, 19 Jun 2009 23:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Winter Sonata Only You]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=15 Fri, 19 Jun 2009 23:40:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Winter Sonata. My Memory]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=14 Fri, 19 Jun 2009 23:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My Memory - Winter Sonata(บรรเลง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=13 Fri, 19 Jun 2009 23:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[yoo hee the witch/witch amusement MV [day by day]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=12 Fri, 19 Jun 2009 23:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Witch Yoo Hee MV - Memories (OST)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=11 Fri, 19 Jun 2009 23:42:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The Destiny's Amusement-MC Truth(Feat.Haha)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=10 Fri, 19 Jun 2009 23:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-10-2010&group=19&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-10-2010&group=19&gblog=55 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักต้องห้าม อรวี , ฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-10-2010&group=19&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-10-2010&group=19&gblog=55 Tue, 26 Oct 2010 10:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=19&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=19&gblog=54 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวนุ้ยไมลืม - อันดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=19&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-10-2009&group=19&gblog=54 Mon, 12 Oct 2009 23:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=53 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทงหลงทาง - อรวี สัจจานนท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=53 Thu, 08 Oct 2009 23:59:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=52 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทงหลงทาง - ไชยา มิตรชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=19&gblog=52 Thu, 08 Oct 2009 23:38:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2009&group=19&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2009&group=19&gblog=50 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้ามันลูกทุ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2009&group=19&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2009&group=19&gblog=50 Thu, 23 Jul 2009 23:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=49 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วอนฟ้าห่มดาว วอนสาวห่มใจ..หนู มิเตอร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=49 Fri, 17 Apr 2009 10:42:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=48 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ - ตั๊กแตน ชลดา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=48 Fri, 17 Apr 2009 23:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=47 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้ตายไปกับใจ - ต่าย อรทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=47 Fri, 17 Apr 2009 23:57:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=46 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วานลมฝากรัก....วรานุช พุทธชาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2009&group=19&gblog=46 Fri, 17 Apr 2009 23:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-04-2009&group=19&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-04-2009&group=19&gblog=45 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวอีสานรอรัก - อรอุมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-04-2009&group=19&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-04-2009&group=19&gblog=45 Sun, 12 Apr 2009 23:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=44 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รายงานหัวใจ - สุนารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=44 Sat, 11 Apr 2009 23:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=43 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝนหนาวสาวครวญ - ดุจเดือน ดารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=43 Sat, 11 Apr 2009 0:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=42 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากดิน - ดุจเดือน ดารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=42 Sat, 11 Apr 2009 23:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=41 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวคอยเคียว - ดุจเดือน ดารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=41 Sat, 11 Apr 2009 23:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=40 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะวันลับฟ้า - ดุจเดือน ดารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=40 Sat, 11 Apr 2009 23:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=39 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวนาคอยคู่ - ดุจเดือน ดารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=39 Sat, 11 Apr 2009 23:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=38 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แว่วเสียงซึง - ดุจเดือน ดารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=38 Sat, 11 Apr 2009 23:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=37 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แว่วเสียงซึง - อรวีย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=37 Sat, 11 Apr 2009 23:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=36 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูบนดอย - ธารทิพย์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=36 Sat, 11 Apr 2009 23:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=35 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูบนดอย - ยอดรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=35 Sat, 11 Apr 2009 23:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=34 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หลงเสียงนาง - โชคชัย โชคอนันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=34 Sat, 11 Apr 2009 23:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=33 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งนางคอย - พุ่มพวง ดวงจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=33 Sat, 11 Apr 2009 23:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=32 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลั่นทมคืนทุ่ง - อรวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=32 Sat, 11 Apr 2009 23:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลานเทสะเทือน - ก๊อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=31 Sat, 11 Apr 2009 23:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=30 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวสวนแตง - ก๊อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=30 Sat, 11 Apr 2009 23:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=29 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลารักจากสวนแตง - ก๊อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=29 Sat, 11 Apr 2009 23:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=28 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงทุ่งลุยลาย - บานเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2009&group=19&gblog=28 Sat, 11 Apr 2009 11:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=27 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบเท้าย่าโม - สุนารี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=27 Mon, 23 Mar 2009 23:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=26 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กินข้าวกับน้ำพริก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=26 Mon, 23 Mar 2009 23:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=25 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กินอะไรถึงสวย - สุชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=25 Mon, 23 Mar 2009 23:53:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=24 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มนารอนาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=24 Mon, 23 Mar 2009 22:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=23 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รางวัลชีวิต - ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-03-2009&group=19&gblog=23 Mon, 23 Mar 2009 11:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=19&gblog=21 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกของผึ้ง - พุ่มพวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2009&group=19&gblog=21 Wed, 11 Mar 2009 16:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=19&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=19&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จากน้อง - ก๊อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=19&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=19&gblog=20 Mon, 02 Mar 2009 18:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไร่อ้อยคอยรัก - หนู มิเตอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=16 Mon, 23 Feb 2009 18:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวกลางดิน - บั๊มพ์ ณรงค์กรด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=15 Mon, 23 Feb 2009 18:35:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอสัญญาใจ - มด รังสิมันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=14 Mon, 23 Feb 2009 18:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอจองในใจ - ตั๊กแตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2009&group=19&gblog=13 Mon, 23 Feb 2009 11:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=19&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งกำลังใจ - ฝน ธนสุนทร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=19&gblog=12 Mon, 16 Feb 2009 17:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-11-2008&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-11-2008&group=19&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอยกระทง “Loi Krathong”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-11-2008&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-11-2008&group=19&gblog=10 Mon, 10 Nov 2008 20:46:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-01-2009&group=15&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-01-2009&group=15&gblog=99 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าสู่กันฟัง - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-01-2009&group=15&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-01-2009&group=15&gblog=99 Fri, 23 Jan 2009 14:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-01-2009&group=15&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-01-2009&group=15&gblog=92 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจ - สมเกียรติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-01-2009&group=15&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-01-2009&group=15&gblog=92 Fri, 16 Jan 2009 10:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=91 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ส.ค.ส - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=91 Mon, 29 Dec 2008 15:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2008&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2008&group=15&gblog=90 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้ แต่ไม่อยากถาม - บอม - ลุลา Ost. อเวจีสีชมพู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2008&group=15&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-06-2008&group=15&gblog=90 Thu, 12 Jun 2008 15:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-06-2008&group=15&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-06-2008&group=15&gblog=89 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รอเธอหันมา - โฟกัส จีระกุล Ost.ปิดเทอมใหญ่..หัวใจว้าวุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-06-2008&group=15&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-06-2008&group=15&gblog=89 Sat, 14 Jun 2008 16:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2008&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2008&group=15&gblog=88 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ - ป๊อป&ดา Ost.สายลับจับบ้านเล็ก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2008&group=15&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2008&group=15&gblog=88 Sun, 15 Jun 2008 17:46:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2008&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2008&group=15&gblog=87 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่บอกว่ารักเธอ - ปราโมทย์ วิเลปะนะ (หมีพูห์) Ost .จอมใจจอมแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2008&group=15&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-06-2008&group=15&gblog=87 Wed, 25 Jun 2008 16:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2008&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2008&group=15&gblog=86 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีสิทธิ์ - ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล Ost.ชายครับผมเป็นชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2008&group=15&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-06-2008&group=15&gblog=86 Fri, 27 Jun 2008 23:55:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2008&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2008&group=15&gblog=85 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเดียวคือเธอ - ost..สู่ฝันนิรันดร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2008&group=15&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-09-2008&group=15&gblog=85 Thu, 18 Sep 2008 0:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=84 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=84 Fri, 11 Jul 2008 17:22:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=83 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รัก - ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=83 Fri, 11 Jul 2008 17:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=82 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก - ออโต้ บาห์น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=82 Fri, 11 Jul 2008 17:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=81 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจของกันและกัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=81 Fri, 11 Jul 2008 17:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=80 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักจังเลย - อ้อม จริยา ฉัตรสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=80 Fri, 11 Jul 2008 10:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=79 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แท้ - เบิร์ด ธงไชย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=79 Fri, 11 Jul 2008 11:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=78 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักเข้ามาเมื่อไหร่ - ก้อง สหรัถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=78 Fri, 11 Jul 2008 22:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=77 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อรักมาทักทาย - โบ สุนิตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=77 Fri, 11 Jul 2008 11:45:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=76 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หากันจนเจอ - กบ ทรงสิทธิ์ + กบ เสาวนิตย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=76 Fri, 11 Jul 2008 21:17:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=75 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รักเธอได้ยังไง - บูโดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=75 Sat, 12 Jul 2008 11:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=74 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้เหมือนเดิม - บูโดกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=74 Sat, 12 Jul 2008 9:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=73 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เล็กๆน้อยๆ - มาลีวัลย์ & ปั่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=73 Sat, 12 Jul 2008 11:43:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=72 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักคุณเข้าอีกแล้ว - บอย & ป๊อด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=72 Sat, 12 Jul 2008 20:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=71 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องจริง - ป๊อด ธนชัย อุชชิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=71 Sat, 12 Jul 2008 21:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=69 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนี้รัก - ศรัณยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=69 Sat, 12 Jul 2008 11:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=68 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่รู้ดับ - พิว โชติรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-07-2008&group=15&gblog=68 Sat, 12 Jul 2008 11:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=67 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องของฉัน - วสันต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=67 Tue, 25 Nov 2008 23:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=66 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอที่สุด - มินท์ อรรถวดี จิรมณีกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=66 Fri, 11 Jul 2008 18:56:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-12-2008&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-12-2008&group=15&gblog=65 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรายกับทะเล - นันทิดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-12-2008&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-12-2008&group=15&gblog=65 Fri, 26 Dec 2008 21:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2008&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2008&group=15&gblog=64 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่คิดถึง - พี่เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2008&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2008&group=15&gblog=64 Mon, 17 Nov 2008 9:46:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=63 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หยดน้ำ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=63 Mon, 01 Dec 2008 23:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=62 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=62 Tue, 02 Dec 2008 11:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=15&gblog=61 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ความทรงจำ ไม่มีที่สิ้นสุด - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=15&gblog=61 Tue, 16 Dec 2008 13:00:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=60 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ - เบิร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-12-2008&group=15&gblog=60 Mon, 29 Dec 2008 11:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2008&group=15&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2008&group=15&gblog=59 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่รักแต่คิดถึง - เฉลียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2008&group=15&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2008&group=15&gblog=59 Tue, 21 Oct 2008 11:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=58 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ - เฉลียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=58 Wed, 19 Nov 2008 11:35:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2008&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2008&group=15&gblog=57 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กระต่ายในจันทร์ - ฟอร์ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2008&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-05-2008&group=15&gblog=57 Mon, 05 May 2008 16:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-10-2008&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-10-2008&group=15&gblog=56 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทานตะวัน - ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-10-2008&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-10-2008&group=15&gblog=56 Mon, 20 Oct 2008 15:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-10-2008&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-10-2008&group=15&gblog=55 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ภวังค์รัก - สุชาติ ชวางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-10-2008&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-10-2008&group=15&gblog=55 Sun, 19 Oct 2008 11:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-04-2008&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-04-2008&group=15&gblog=54 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ลืม - เบิร์ดกะฮาร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-04-2008&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-04-2008&group=15&gblog=54 Fri, 25 Apr 2008 22:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-04-2008&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-04-2008&group=15&gblog=53 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลืม - เบิร์ดกะฮาร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-04-2008&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-04-2008&group=15&gblog=53 Sat, 26 Apr 2008 22:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=52 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพ้อ - เบิร์ดกะฮาร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=52 Sun, 27 Apr 2008 14:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-07-2008&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-07-2008&group=15&gblog=51 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ของน้ำใจ - สาว สาว สาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-07-2008&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-07-2008&group=15&gblog=51 Wed, 16 Jul 2008 13:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-12-2008&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-12-2008&group=15&gblog=50 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ ลึกสุดใจ - โจ-ก้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-12-2008&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-12-2008&group=15&gblog=50 Sun, 28 Dec 2008 19:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2008&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2008&group=15&gblog=49 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักคุณเท่าฟ้า - เทียรี เมฆวัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2008&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-10-2008&group=15&gblog=49 Fri, 17 Oct 2008 17:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=48 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแรง - อนันต์ บุนนาค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-12-2008&group=15&gblog=48 Tue, 02 Dec 2008 18:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=47 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตะวัน - อิทธิ พลางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-11-2008&group=15&gblog=47 Tue, 25 Nov 2008 23:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=46 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังจำไว้ - อิทธิ พลางกูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2008&group=15&gblog=46 Mon, 01 Dec 2008 21:41:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=45 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันคนนี้ก็คน - ก๊อต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-11-2008&group=15&gblog=45 Wed, 19 Nov 2008 23:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-11-2008&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-11-2008&group=15&gblog=44 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะเธอใช่ไหม - โก้ เศกพล อุ่นสำราญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-11-2008&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-11-2008&group=15&gblog=44 Wed, 12 Nov 2008 20:44:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2008&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2008&group=15&gblog=41 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงที่ดีที่สุด - ป๊อด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2008&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-11-2008&group=15&gblog=41 Fri, 14 Nov 2008 1:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2008&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2008&group=15&gblog=40 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายจากพระจันทร์ - แอน ธิติมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2008&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2008&group=15&gblog=40 Thu, 16 Oct 2008 16:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2008&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2008&group=15&gblog=38 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดูอกหัก - Calories Blah Blah]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2008&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2008&group=15&gblog=38 Sat, 11 Oct 2008 19:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-10-2008&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-10-2008&group=15&gblog=37 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่รู้ว่ารักเธอ - Peacemaker]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-10-2008&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-10-2008&group=15&gblog=37 Sat, 04 Oct 2008 23:09:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-08-2008&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-08-2008&group=15&gblog=35 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่มอุ่น - ศุ บุญเลี้ยง " คิดถึงแม่จัง..." ^ _^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-08-2008&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-08-2008&group=15&gblog=35 Fri, 08 Aug 2008 15:30:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2008&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2008&group=15&gblog=34 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังไงก็ขอบใจ - โดม ปกรณ์ รัม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2008&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-07-2008&group=15&gblog=34 Wed, 23 Jul 2008 22:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2008&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2008&group=15&gblog=33 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เสียใจไม่พอ - แอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2008&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-07-2008&group=15&gblog=33 Tue, 22 Jul 2008 17:52:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-07-2008&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-07-2008&group=15&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูเธอทำ - จ๊อบ บรรจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-07-2008&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-07-2008&group=15&gblog=31 Fri, 18 Jul 2008 18:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2008&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2008&group=15&gblog=29 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมใจให้กัน - มัม ลาโคนิค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2008&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-07-2008&group=15&gblog=29 Mon, 14 Jul 2008 22:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=26 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จังหวะหัวใจ - บี้ สุกฤษฏิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-07-2008&group=15&gblog=26 Fri, 11 Jul 2008 23:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2008&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2008&group=15&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังใจ - มัม ลาโคนิค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2008&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-07-2008&group=15&gblog=20 Thu, 10 Jul 2008 15:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2008&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2008&group=15&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งมิตรชิดใกล้ - อัสนีย์&วสันต์ โชติกุล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2008&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-07-2008&group=15&gblog=19 Wed, 09 Jul 2008 19:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2008&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2008&group=15&gblog=18 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเธอทั้งหมดของหัวใจ - พอส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2008&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-06-2008&group=15&gblog=18 Sat, 28 Jun 2008 16:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-05-2008&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-05-2008&group=15&gblog=17 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลใจ - คาราบาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-05-2008&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-05-2008&group=15&gblog=17 Wed, 28 May 2008 13:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-05-2008&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-05-2008&group=15&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้เราจะไม่พบกัน - คาราวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-05-2008&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-05-2008&group=15&gblog=16 Tue, 27 May 2008 13:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พาฝัน - ชัคกี้ ธัญรัตน์ "กีต้าร์เทพ" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=15 Mon, 26 May 2008 12:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลง - ทาทายัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-05-2008&group=15&gblog=14 Mon, 26 May 2008 11:52:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-05-2008&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-05-2008&group=15&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง - พีชเมคเกอร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-05-2008&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-05-2008&group=15&gblog=13 Fri, 23 May 2008 12:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2008&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2008&group=15&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำผึ้งหรือยาพิษ - ผู้หญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2008&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-05-2008&group=15&gblog=11 Sat, 03 May 2008 16:13:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2008&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2008&group=15&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะผูกพัน - สมิทธิ์ & เชน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2008&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-05-2008&group=15&gblog=10 Fri, 02 May 2008 20:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2010&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2010&group=14&gblog=23 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ลานร่มไม้ เรียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2010&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2010&group=14&gblog=23 Thu, 14 Oct 2010 12:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=22 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[H.O.B Aree Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=22 Tue, 28 Sep 2010 12:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=21 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Aree Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=21 Tue, 28 Sep 2010 12:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[amin ซอยโยธินพัฒนา 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2010&group=14&gblog=20 Tue, 28 Sep 2010 13:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=14&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านระเบียงน้ำ สนามบินน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2010&group=14&gblog=19 Sat, 25 Sep 2010 12:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=18 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ThE fooDie หมู่บ้านปูนซิเมนต์ไทย ถนนประชาชื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=18 Wed, 25 Aug 2010 13:25:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=17 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนเมืองพร แถวๆเขายายเที่ยง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-08-2010&group=14&gblog=17 Wed, 25 Aug 2010 13:26:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2010&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2010&group=14&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[AIR BAR ดาดฟ้า โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2010&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2010&group=14&gblog=16 Fri, 23 Apr 2010 12:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวอิงน้ำ บางพลัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=15 Sat, 17 Apr 2010 0:31:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือนรับรอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-04-2010&group=14&gblog=13 Sat, 17 Apr 2010 14:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-11-2009&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-11-2009&group=14&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านก้ามปู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-11-2009&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-11-2009&group=14&gblog=12 Mon, 16 Nov 2009 23:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=14&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA["Primo Posto" พรีโมพอสโต เขาใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-10-2009&group=14&gblog=10 Tue, 13 Oct 2009 1:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ระเบียงเรือ จ.เพชรบุรี III]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=31 Mon, 14 Feb 2011 17:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=30 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ระเบียงเรือ จ.เพชรบุรี II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=30 Mon, 14 Feb 2011 17:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=29 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ระเบียงเรือ จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-02-2011&group=11&gblog=29 Mon, 14 Feb 2011 17:27:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-02-2010&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-02-2010&group=11&gblog=27 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Good View Resort & Camping กาญจนบุรี II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-02-2010&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-02-2010&group=11&gblog=27 Wed, 03 Feb 2010 10:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2010&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2010&group=11&gblog=26 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Good View Resort & Camping กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2010&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2010&group=11&gblog=26 Tue, 12 Jan 2010 11:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=25 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เจดีย์พระศรีสุริโยทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=25 Tue, 01 Dec 2009 23:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=24 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=11&gblog=24 Tue, 01 Dec 2009 18:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=11&gblog=23 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นครวัด เมืองเสียมราฐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=11&gblog=23 Sat, 17 Jan 2009 23:08:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2009&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2009&group=11&gblog=22 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทบันทายสรี เมืองเสียมราฐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2009&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=12-01-2009&group=11&gblog=22 Mon, 12 Jan 2009 23:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-01-2009&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-01-2009&group=11&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทบายน เมืองเสียมราฐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-01-2009&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-01-2009&group=11&gblog=20 Fri, 09 Jan 2009 23:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-01-2009&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-01-2009&group=11&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทตาพรม เมืองเสียมราฐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-01-2009&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-01-2009&group=11&gblog=19 Wed, 07 Jan 2009 23:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-01-2009&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-01-2009&group=11&gblog=18 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บารายตะวันตก & พนมบาเค็ง เมืองเสียมราฐ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-01-2009&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-01-2009&group=11&gblog=18 Tue, 06 Jan 2009 23:22:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2008&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2008&group=11&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2008&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-12-2008&group=11&gblog=16 Fri, 19 Dec 2008 13:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2008&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2008&group=11&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้บานบนดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2008&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-12-2008&group=11&gblog=15 Wed, 17 Dec 2008 21:37:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2008&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2008&group=11&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้บานบนดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่ II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2008&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2008&group=11&gblog=14 Wed, 10 Dec 2008 20:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2008&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2008&group=11&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้บานบนดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2008&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-12-2008&group=11&gblog=13 Mon, 08 Dec 2008 13:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=11&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=11&gblog=11 Mon, 03 Nov 2008 21:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2008&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2008&group=11&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2008&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-10-2008&group=11&gblog=10 Wed, 29 Oct 2008 21:21:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=99 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Wish you were here]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=99 Thu, 11 Jun 2009 23:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=98 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Eyes on me - Faye Wong (Ost. Final Fantasy VIII) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=98 Mon, 15 Jun 2009 23:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=97 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[who do you think you are - Cascada]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=97 Mon, 15 Jun 2009 23:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=96 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[instant magic]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=96 Mon, 15 Jun 2009 23:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=95 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[She]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=95 Mon, 15 Jun 2009 23:52:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=94 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Achy Breaky Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=94 Mon, 15 Jun 2009 13:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=93 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Can' t take my eyes off you - Muse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=93 Mon, 15 Jun 2009 13:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=91 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[One Moment In Time - Whitney Houston(Grammy Awards Live)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=91 Mon, 15 Jun 2009 23:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=90 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I Will Always Love You - Whitney Houston]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=90 Mon, 15 Jun 2009 23:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=89 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Unchained Melody - Ost.Ghost]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-06-2009&group=7&gblog=89 Mon, 15 Jun 2009 23:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=88 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[FOOLISH BEAT - DEBBIE GIBSON]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=88 Tue, 16 Jun 2009 23:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=87 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Eternal Flame]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=87 Tue, 16 Jun 2009 23:47:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=86 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Angel Of Mine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=86 Tue, 16 Jun 2009 23:47:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=85 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Endless Love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=85 Tue, 16 Jun 2009 23:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=84 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Melodies Of Life ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=84 Tue, 16 Jun 2009 23:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=83 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Listen To Your Heart (Original Techno Version)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=83 Tue, 16 Jun 2009 23:46:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=82 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Listen to Your Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=82 Tue, 16 Jun 2009 23:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=81 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Sleeping Child - Michael Learns To Rock]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=81 Wed, 17 Jun 2009 19:37:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=80 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Relaxing Piano Music - Richard Clayderman]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-06-2009&group=7&gblog=80 Wed, 17 Jun 2009 23:44:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=79 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I Will Be Right Here Waiting For You]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=7&gblog=79 Tue, 16 Jun 2009 23:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=78 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Hold Me For A While]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=78 Thu, 11 Jun 2009 10:08:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=76 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Far Away]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=76 Thu, 11 Jun 2009 23:53:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=75 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Everytime we touch (slow)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=75 Thu, 11 Jun 2009 23:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=74 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My Heart Will Go On - Titanic ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=74 Thu, 11 Jun 2009 23:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=73 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Without You]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=73 Thu, 11 Jun 2009 23:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=72 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[You'll be in my heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=72 Thu, 11 Jun 2009 23:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=71 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Bring Me To Life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=71 Thu, 11 Jun 2009 23:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=70 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Truly Madly Deeply - Savage Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=70 Thu, 11 Jun 2009 23:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=69 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Careless Whisper]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=69 Thu, 11 Jun 2009 12:54:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=68 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The River Sings]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2009&group=7&gblog=68 Thu, 11 Jun 2009 23:48:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=66 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Good times bad times ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=66 Wed, 13 May 2009 23:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=65 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[In the air tonight - Miami Vice Soundtrack]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=65 Wed, 13 May 2009 23:48:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=64 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Endless Love - Mariah Carey - Luther Vandross]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2009&group=7&gblog=64 Wed, 13 May 2009 23:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=7&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=7&gblog=62 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[When You Believe - Whitney Houston , Mariah Carey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=7&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2009&group=7&gblog=62 Thu, 23 Apr 2009 17:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=7&gblog=61 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lemon Tree - Fools Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=7&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=7&gblog=61 Thu, 09 Apr 2009 17:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2009&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2009&group=7&gblog=59 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lover's Concerto - Kelly Chen ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2009&group=7&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2009&group=7&gblog=59 Sun, 08 Mar 2009 23:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=58 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Out of Reach - Ost. Bridget Jones's Diary]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=58 Tue, 03 Mar 2009 14:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=57 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Di da di (and so the story goes) - Maria Montell ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=57 Tue, 03 Mar 2009 15:42:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=56 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Experience - Diana Ross ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-03-2009&group=7&gblog=56 Tue, 03 Mar 2009 14:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=55 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Sweetness - Tawan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=55 Mon, 02 Mar 2009 16:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=54 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Something - Byrd & Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=54 Mon, 02 Mar 2009 16:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=53 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Susan Joan - เบิร์ดกะฮาร์ท.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=7&gblog=53 Mon, 02 Mar 2009 16:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=52 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Hero - Mariah Carey ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=52 Thu, 26 Feb 2009 17:06:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=51 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[American pie - Madonna]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2009&group=7&gblog=51 Thu, 26 Feb 2009 1:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2009&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2009&group=7&gblog=50 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Me And You And A Dog Name Boo - กุ้ง กิตติคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2009&group=7&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2009&group=7&gblog=50 Wed, 25 Feb 2009 21:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=7&gblog=49 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Feelings - Andy Williams ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=7&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2009&group=7&gblog=49 Tue, 24 Feb 2009 18:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=48 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Island of Life - kitaro & jon anderson]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=48 Fri, 13 Feb 2009 17:09:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=47 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Right Here Waiting - Richard Marx]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-02-2009&group=7&gblog=47 Fri, 13 Feb 2009 13:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=46 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[THIS TIME IT'S FOREVER - Errol Brown - (ORIGINAL Version)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=46 Mon, 16 Feb 2009 0:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=45 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Casablanca - Bertie Higgins ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=7&gblog=45 Mon, 16 Feb 2009 13:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-02-2008&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-02-2008&group=7&gblog=44 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Girl you are my love ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-02-2008&group=7&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-02-2008&group=7&gblog=44 Fri, 01 Feb 2008 13:23:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=43 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Because I Love You - Shaking Steven]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=43 Thu, 05 Feb 2009 12:23:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=42 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I Was Born To Love You - Kenji Sawada]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=42 Thu, 05 Feb 2009 0:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=41 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Without you - Air supply]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-02-2009&group=7&gblog=41 Thu, 05 Feb 2009 16:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=7&gblog=40 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Last Christmas - Ashley Tisdale]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=7&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-01-2009&group=7&gblog=40 Mon, 26 Jan 2009 11:35:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=7&gblog=38 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[You Are My Everything - Martin Nievera]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=7&gblog=38 Sun, 25 Jan 2009 13:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2009&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2009&group=7&gblog=37 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Yesterday once more - Carpenter]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2009&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2009&group=7&gblog=37 Thu, 15 Jan 2009 1:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-01-2009&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-01-2009&group=7&gblog=36 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Because Of You - Ne-Yo‏]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-01-2009&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-01-2009&group=7&gblog=36 Tue, 13 Jan 2009 17:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-12-2008&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-12-2008&group=7&gblog=35 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Silent Night - Connie Talbot]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-12-2008&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-12-2008&group=7&gblog=35 Mon, 22 Dec 2008 14:45:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-12-2008&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-12-2008&group=7&gblog=34 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Last Christmas - Ashley Tisdale]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-12-2008&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-12-2008&group=7&gblog=34 Sun, 21 Dec 2008 11:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-10-2008&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-10-2008&group=7&gblog=33 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Tired of Being Sorry -Enrique Iglesias]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-10-2008&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-10-2008&group=7&gblog=33 Fri, 24 Oct 2008 13:23:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2008&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2008&group=7&gblog=32 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Love me love my dog]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2008&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-09-2008&group=7&gblog=32 Thu, 25 Sep 2008 13:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2008&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2008&group=7&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Wind beneath my wings - Bette Midler]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2008&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-07-2008&group=7&gblog=31 Thu, 31 Jul 2008 16:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-06-2008&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-06-2008&group=7&gblog=30 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I Swear - All 4 One ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-06-2008&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-06-2008&group=7&gblog=30 Fri, 06 Jun 2008 16:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-06-2008&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-06-2008&group=7&gblog=29 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Tears In Heaven - Eric Clapton]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-06-2008&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-06-2008&group=7&gblog=29 Thu, 05 Jun 2008 10:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-06-2008&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-06-2008&group=7&gblog=28 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[If we hold on together - Diana Ross]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-06-2008&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-06-2008&group=7&gblog=28 Wed, 04 Jun 2008 17:17:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-06-2008&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-06-2008&group=7&gblog=27 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The sound of silence - Simon And Garfunkel ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-06-2008&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-06-2008&group=7&gblog=27 Tue, 03 Jun 2008 18:52:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2008&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2008&group=7&gblog=26 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Alone again naturally - Gilbert O'Sullivan ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2008&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-05-2008&group=7&gblog=26 Tue, 20 May 2008 3:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2008&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2008&group=7&gblog=25 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My Girl - The Temptations ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2008&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-05-2008&group=7&gblog=25 Fri, 16 May 2008 0:42:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2008&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2008&group=7&gblog=24 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Lover' s moon - Glen Frey]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2008&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-05-2008&group=7&gblog=24 Wed, 14 May 2008 13:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2008&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2008&group=7&gblog=23 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Vincent - Don Mclean ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2008&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-05-2008&group=7&gblog=23 Tue, 13 May 2008 0:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2008&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2008&group=7&gblog=22 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My way - Frank Sinatra]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2008&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-05-2008&group=7&gblog=22 Sun, 11 May 2008 0:31:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-05-2008&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-05-2008&group=7&gblog=21 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[My heart will go on - Celine Dion ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-05-2008&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-05-2008&group=7&gblog=21 Wed, 07 May 2008 23:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2008&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2008&group=7&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Careless Whispers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2008&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-05-2008&group=7&gblog=20 Tue, 06 May 2008 19:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2008&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2008&group=7&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Hold Me, Thrill Me, Kiss Me - Gloria Estefan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2008&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2008&group=7&gblog=19 Wed, 09 Apr 2008 17:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2008&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2008&group=7&gblog=17 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[More Than Words - Extreme ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2008&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-03-2008&group=7&gblog=17 Tue, 11 Mar 2008 22:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2008&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2008&group=7&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Alone - Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2008&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-03-2008&group=7&gblog=16 Sat, 08 Mar 2008 23:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2008&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2008&group=7&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take me home country road - John Denver]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2008&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2008&group=7&gblog=15 Sun, 02 Mar 2008 23:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-02-2008&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-02-2008&group=7&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Still got the blues - Gary Moore]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-02-2008&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-02-2008&group=7&gblog=14 Fri, 29 Feb 2008 22:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-02-2008&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-02-2008&group=7&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I Don't Want To Miss A Thing - Aero Smith ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-02-2008&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-02-2008&group=7&gblog=13 Thu, 28 Feb 2008 22:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-02-2008&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-02-2008&group=7&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The one you love - Glenn Frey ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-02-2008&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-02-2008&group=7&gblog=12 Wed, 27 Feb 2008 23:47:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2008&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2008&group=7&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[I don't want to talk about it - Rod Stewart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2008&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=26-02-2008&group=7&gblog=11 Tue, 26 Feb 2008 22:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2008&group=7&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Hello - Lionel Richie]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2008&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-02-2008&group=7&gblog=10 Mon, 25 Feb 2008 21:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2011&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2011&group=6&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบถ่าย...แมว ZZZ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2011&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2011&group=6&gblog=16 Mon, 17 Jan 2011 15:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[และแล้วหนูก็จากแม่ไป...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-01-2010&group=6&gblog=14 Fri, 15 Jan 2010 21:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตย์ (Akita) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=12 Tue, 01 Sep 2009 23:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2009&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2009&group=6&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ย่าเหล สหายผู้จงรักภักดี ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2009&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2009&group=6&gblog=11 Wed, 02 Sep 2009 12:47:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2013&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2013&group=5&gblog=72 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Z250]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2013&group=5&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2013&group=5&gblog=72 Sun, 17 Nov 2013 11:38:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2010&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2010&group=5&gblog=70 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[30ข้อ ดีสุดๆ ของการเป็น "สาวโสด"‏]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2010&group=5&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-10-2010&group=5&gblog=70 Thu, 21 Oct 2010 10:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=68 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยไหม...???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=68 Sat, 16 Oct 2010 9:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=67 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีเรื่องกรุ๊ปเลือด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-10-2010&group=5&gblog=67 Sat, 16 Oct 2010 9:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2010&group=5&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2010&group=5&gblog=66 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักกับรถเมล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2010&group=5&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-10-2010&group=5&gblog=66 Fri, 15 Oct 2010 11:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2010&group=5&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2010&group=5&gblog=65 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงผู้ชายแต่ละวัน ...มาดูกันค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2010&group=5&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-10-2010&group=5&gblog=65 Mon, 11 Oct 2010 9:49:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=64 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูดวงความรัก เช็คความเจ้าชู้ ตามวันเกิด‏]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=64 Thu, 30 Sep 2010 17:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=63 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำนายนิสัยของคนราศีมีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2010&group=5&gblog=63 Thu, 30 Sep 2010 17:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=62 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารักซะ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=62 Thu, 23 Sep 2010 17:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=61 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งยิ้ม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-09-2010&group=5&gblog=61 Thu, 23 Sep 2010 17:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=5&gblog=60 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตะวัน - อิทธิ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=5&gblog=60 Tue, 01 Dec 2009 15:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-09-2010&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-09-2010&group=5&gblog=59 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยาม...เกี่ยวกับความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-09-2010&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-09-2010&group=5&gblog=59 Wed, 22 Sep 2010 16:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2010&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2010&group=5&gblog=58 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กหญิงความรัก กับนายรองเท้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2010&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-09-2010&group=5&gblog=58 Thu, 09 Sep 2010 10:06:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2010&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2010&group=5&gblog=57 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กวนมึนโฮ โฮแมนติก-กวนมิดี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2010&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-09-2010&group=5&gblog=57 Wed, 08 Sep 2010 10:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=5&gblog=55 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรอบ 25 ปีของบัคกี้บอล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-09-2010&group=5&gblog=55 Sat, 04 Sep 2010 14:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2010&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2010&group=5&gblog=53 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[LAIKA : GO THE DISTANCE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2010&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2010&group=5&gblog=53 Thu, 02 Sep 2010 12:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=5&gblog=52 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[10 อันดับสัตว์เลี้ยงเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก.... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=5&gblog=52 Tue, 01 Sep 2009 13:43:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=51 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุ๊กตาบลายธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=51 Sat, 21 Aug 2010 16:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=50 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[10 อันดับคนอัจฉริยะที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=50 Sat, 21 Aug 2010 14:58:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=49 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[21-12-2012 วันสิ้นโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-08-2010&group=5&gblog=49 Sat, 21 Aug 2010 16:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-12-2009&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-12-2009&group=5&gblog=48 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะวันลับฟ้า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-12-2009&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-12-2009&group=5&gblog=48 Sun, 20 Dec 2009 11:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=5&gblog=45 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Google เปลี่ยนไป...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-11-2009&group=5&gblog=45 Tue, 17 Nov 2009 22:38:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=5&gblog=44 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ 4 พ.ย 2009 ครบรอบ 20 ปี ของ วอลเลซ และ กรอมมิท : Wallace & Gromit]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-11-2009&group=5&gblog=44 Fri, 06 Nov 2009 23:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-11-2009&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-11-2009&group=5&gblog=41 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญเพื่อนๆ มาลอยกระทงออนไลน์ด้วยกันค่ะ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-11-2009&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-11-2009&group=5&gblog=41 Sun, 01 Nov 2009 0:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=5&gblog=40 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หาดทราย...หลายๆสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-10-2009&group=5&gblog=40 Wed, 14 Oct 2009 23:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=5&gblog=39 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าหญิงน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2009&group=5&gblog=39 Wed, 30 Sep 2009 23:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=5&gblog=38 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนอังกฤษพบแอปเปิ้ลแดง-เขียวในลูกเดียว‏]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2009&group=5&gblog=38 Thu, 08 Oct 2009 23:01:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=5&gblog=37 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คำรัก...จากหนุ่มๆแต่ละคณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-10-2009&group=5&gblog=37 Sat, 10 Oct 2009 22:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=5&gblog=36 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[5 อันดับเจ้าชายรูปงามของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-09-2009&group=5&gblog=36 Mon, 28 Sep 2009 17:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=35 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โอ้...! เจ้าแมลงตัวน้อย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=35 Thu, 01 Oct 2009 17:00:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-10-2009&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-10-2009&group=5&gblog=34 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้...วันออกพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-10-2009&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-10-2009&group=5&gblog=34 Sat, 03 Oct 2009 16:59:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=33 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงสี...ของราตรีกาล...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=33 Fri, 09 Oct 2009 23:43:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=32 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ตุ๊กตา..น่ารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-10-2009&group=5&gblog=32 Fri, 09 Oct 2009 23:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=31 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Suryia and Roscoe - Best Of Friends ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-10-2009&group=5&gblog=31 Thu, 01 Oct 2009 23:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=5&gblog=30 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ความน้อยใจ...หายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-09-2009&group=5&gblog=30 Thu, 10 Sep 2009 23:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=5&gblog=29 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อุตุฯ คาด พายุ "กิสนา" เข้าไทย 30 ก.ย.นี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-09-2009&group=5&gblog=29 Tue, 29 Sep 2009 21:09:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=5&gblog=27 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้ว...พร้อมของฝากแก่เพื่อนๆ ทุกคน...เลย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-08-2009&group=5&gblog=27 Tue, 18 Aug 2009 22:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=5&gblog=26 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ท้องฟ้า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=18-06-2009&group=5&gblog=26 Thu, 18 Jun 2009 19:17:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-01-2009&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-01-2009&group=5&gblog=23 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[* * * ครบ 1 ปีแล้วค่ะ * * *]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-01-2009&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=14-01-2009&group=5&gblog=23 Wed, 14 Jan 2009 17:42:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2008&group=5&gblog=21 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2008&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-09-2008&group=5&gblog=21 Tue, 30 Sep 2008 14:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2008&group=5&gblog=20 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[" LHC " การทดลองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2008&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-09-2008&group=5&gblog=20 Thu, 11 Sep 2008 10:15:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2008&group=5&gblog=19 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ Sand’s Chronicle ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2008&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-07-2008&group=5&gblog=19 Wed, 30 Jul 2008 18:18:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-07-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-07-2008&group=5&gblog=18 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะไปฟังเสียงคลื่น.....อีกแร้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-07-2008&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-07-2008&group=5&gblog=18 Fri, 25 Jul 2008 18:04:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2008&group=5&gblog=16 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คำบูชาพระธาตุ ประจำปีเกิด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2008&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=20-06-2008&group=5&gblog=16 Fri, 20 Jun 2008 0:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2008&group=5&gblog=15 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Story of "Hold my Hand"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2008&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2008&group=5&gblog=15 Mon, 16 Jun 2008 15:25:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2008&group=5&gblog=14 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถวายเพลพระ ที่โรงพยาบาลสงฆ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2008&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-06-2008&group=5&gblog=14 Wed, 11 Jun 2008 18:24:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-06-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-06-2008&group=5&gblog=13 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โบว์ลิ่งการกุศล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-06-2008&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-06-2008&group=5&gblog=13 Mon, 09 Jun 2008 23:25:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2008&group=5&gblog=12 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[อากาศ ดีๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2008&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-05-2008&group=5&gblog=12 Thu, 22 May 2008 21:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2008&group=5&gblog=11 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[The Forbidden Kingdom]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2008&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-04-2008&group=5&gblog=11 Wed, 16 Apr 2008 12:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2008&group=5&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พูดไม่ออก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2008&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-03-2008&group=5&gblog=10 Fri, 28 Mar 2008 14:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-01-2016&group=43&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-01-2016&group=43&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำหนาว หนาวจริงไหม ที่เพชรบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-01-2016&group=43&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-01-2016&group=43&gblog=8 Fri, 22 Jan 2016 20:13:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-02-2014&group=43&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-02-2014&group=43&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[BIGBIKE PARTY @ BURIRAM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-02-2014&group=43&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-02-2014&group=43&gblog=6 Tue, 11 Feb 2014 16:00:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-02-2014&group=43&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-02-2014&group=43&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราณบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-02-2014&group=43&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-02-2014&group=43&gblog=5 Fri, 07 Feb 2014 22:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2014&group=43&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2014&group=43&gblog=4 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วังน้ำเขียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2014&group=43&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2014&group=43&gblog=4 Thu, 06 Feb 2014 15:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2010&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2010&group=42&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[***ขายขาดทุนด่วน เจ้าของจะไปนอก ม บ้านฟ้าปิยะรมณ์ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2010&group=42&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2010&group=42&gblog=1 Tue, 24 Aug 2010 14:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2010&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2010&group=4&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่านอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2010&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-09-2010&group=4&gblog=10 Wed, 15 Sep 2010 18:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-08-2009&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-08-2009&group=38&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่แท้ - เบิร์ด ธงชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-08-2009&group=38&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-08-2009&group=38&gblog=3 Thu, 27 Aug 2009 14:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=38&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บ...เป็นความประทับใจ...I ( เด็ก ๆ มาถึงมือแล้วค่ะ ^ O ^ )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=38&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-02-2009&group=38&gblog=2 Sun, 22 Feb 2009 23:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=38&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บ...เป็นความประทับใจ...II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=38&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-06-2009&group=38&gblog=1 Tue, 23 Jun 2009 23:58:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสนแสบ - ชรินทร์ นันทนาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-03-2009&group=36&gblog=9 Mon, 02 Mar 2009 14:40:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-02-2009&group=33&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-02-2009&group=33&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ลั่นทม ** ชื่อนั้นสำคัญไฉน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-02-2009&group=33&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-02-2009&group=33&gblog=9 Tue, 10 Feb 2009 22:31:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2009&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2009&group=33&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** แตรนางฟ้า **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2009&group=33&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-02-2009&group=33&gblog=8 Fri, 06 Feb 2009 18:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-01-2009&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-01-2009&group=33&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกราตรี **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-01-2009&group=33&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-01-2009&group=33&gblog=6 Wed, 21 Jan 2009 15:46:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=33&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** พวงแสด **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=33&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-12-2008&group=33&gblog=5 Tue, 16 Dec 2008 0:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2008&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2008&group=33&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** พวงคราม **]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2008&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=15-12-2008&group=33&gblog=3 Mon, 15 Dec 2008 11:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2008&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2008&group=33&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[** ดอกบัว...หลายสี...**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2008&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-11-2008&group=33&gblog=2 Thu, 13 Nov 2008 18:17:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Destiny - Witch Yoo Hee ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=9 Fri, 19 Jun 2009 23:43:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Witch Amusement MV - You're Loveable]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-06-2009&group=32&gblog=8 Fri, 19 Jun 2009 23:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-10-2008&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-10-2008&group=32&gblog=7 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[++++ เจ้าชายกาแฟ - Coffee Prince++++]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-10-2008&group=32&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-10-2008&group=32&gblog=7 Mon, 27 Oct 2008 13:38:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=32&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Autumn In My Heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=32&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-02-2009&group=32&gblog=6 Sat, 21 Feb 2009 14:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=32&gblog=4 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Witch Yoo Hee]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-01-2009&group=32&gblog=4 Sun, 25 Jan 2009 22:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=32&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Full house สะดุดรักที่พักใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=32&gblog=2 Mon, 03 Nov 2008 22:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2008&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2008&group=32&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[winter love song (ตามรอยซีรีย์เกาหลี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2008&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-10-2008&group=32&gblog=1 Wed, 08 Oct 2008 22:35:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2008&group=2&gblog=10 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เสม็ดในความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2008&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-07-2008&group=2&gblog=10 Sun, 06 Jul 2008 11:18:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=19&gblog=7 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[มนต์รักลูกทุ่ง - ยอดรัก สลักใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-01-2009&group=19&gblog=7 Sat, 17 Jan 2009 17:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2008&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2008&group=19&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[กระทงหลงทาง - ไชยา มิตรชัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2008&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-11-2008&group=19&gblog=6 Wed, 05 Nov 2008 16:17:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=19&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สาว...ลาดพร้าว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-11-2008&group=19&gblog=5 Mon, 03 Nov 2008 14:30:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2008&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2008&group=19&gblog=4 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หงส์ฟ้า - แอน มิตรไชย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2008&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=06-08-2008&group=19&gblog=4 Wed, 06 Aug 2008 15:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2008&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2008&group=19&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[บุษบาเสี่ยงเทียน - อรวี สัจจานนท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2008&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-08-2008&group=19&gblog=3 Mon, 04 Aug 2008 15:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-08-2008&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-08-2008&group=19&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาแสงไต้ - ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-08-2008&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-08-2008&group=19&gblog=2 Sun, 03 Aug 2008 15:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2008&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2008&group=19&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ส้มตำ - พุ่มพวง ดวงจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2008&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-07-2008&group=19&gblog=1 Mon, 21 Jul 2008 14:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2008&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2008&group=15&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฉันนั้นเพื่อเธอ - เรนโบว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2008&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-05-2008&group=15&gblog=9 Thu, 01 May 2008 15:37:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2008&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2008&group=15&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงจันทร์ - มาลีฮวนน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2008&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-04-2008&group=15&gblog=8 Wed, 30 Apr 2008 19:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเก็บไว้เพื่อเธอ - ปาร์ค ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=27-04-2008&group=15&gblog=6 Sun, 27 Apr 2008 15:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2008&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2008&group=15&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงคำเดียว - วราวุฒิ บุลกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2008&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-04-2008&group=15&gblog=3 Wed, 23 Apr 2008 14:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2008&group=15&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนือกาลเวลา - พิชญากร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2008&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=22-04-2008&group=15&gblog=2 Tue, 22 Apr 2008 12:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-04-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-04-2008&group=15&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้ใจ - แอนนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-04-2008&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=21-04-2008&group=15&gblog=1 Mon, 21 Apr 2008 11:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=14&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ใบไม้ร่าเริง เกษตร กทม.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=09-04-2009&group=14&gblog=9 Thu, 09 Apr 2009 23:40:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-04-2009&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-04-2009&group=14&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนกาลเวลา จตุจักร กทม.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-04-2009&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-04-2009&group=14&gblog=8 Wed, 08 Apr 2009 15:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=14&gblog=7 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[La Génoise เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-02-2009&group=14&gblog=7 Mon, 16 Feb 2009 20:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2008&group=14&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[CaKe Cottage เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2008&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=25-12-2008&group=14&gblog=6 Thu, 25 Dec 2008 1:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวซอย ลำดวนฟ้าฮ่าม จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-08-2008&group=14&gblog=5 Sun, 24 Aug 2008 16:18:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2008&group=14&gblog=4 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวเม่า - ข้าวฟ่าง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2008&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-08-2008&group=14&gblog=4 Tue, 19 Aug 2008 21:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2008&group=14&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Waterside อีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2008&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-05-2008&group=14&gblog=3 Sun, 04 May 2008 15:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2008&group=14&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Waterside เลียบทางด่วนอาจณรงค์ รามอินทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2008&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=04-04-2008&group=14&gblog=2 Fri, 04 Apr 2008 1:33:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2008&group=14&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[คาราโอเกะ ซิตี้ เลียบทางด่วนอาจณรงค์ รามอินทรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2008&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=19-04-2008&group=14&gblog=1 Sat, 19 Apr 2008 0:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=9 Thu, 10 Dec 2009 10:34:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-12-2009&group=12&gblog=8 Thu, 10 Dec 2009 10:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=12&gblog=7 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ยามเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-12-2009&group=12&gblog=7 Tue, 01 Dec 2009 23:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-08-2008&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-08-2008&group=12&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-08-2008&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-08-2008&group=12&gblog=6 Sat, 16 Aug 2008 21:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-08-2008&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-08-2008&group=12&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-08-2008&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=13-08-2008&group=12&gblog=5 Wed, 13 Aug 2008 22:42:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-05-2008&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-05-2008&group=12&gblog=4 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-05-2008&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=17-05-2008&group=12&gblog=4 Sat, 17 May 2008 18:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-05-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-05-2008&group=12&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-05-2008&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=10-05-2008&group=12&gblog=3 Sat, 10 May 2008 16:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-04-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-04-2008&group=12&gblog=2 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-04-2008&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=07-04-2008&group=12&gblog=2 Mon, 07 Apr 2008 15:29:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2008&group=12&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2008&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-03-2008&group=12&gblog=1 Mon, 31 Mar 2008 10:47:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2008&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2008&group=11&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนนิมมานเหมินท์ จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2008&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=05-09-2008&group=11&gblog=9 Fri, 05 Sep 2008 0:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2008&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2008&group=11&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนวัวลาย จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2008&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-09-2008&group=11&gblog=8 Tue, 02 Sep 2008 0:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2008&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2008&group=11&gblog=7 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวหิน อีกครั้ง...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2008&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=28-07-2008&group=11&gblog=7 Mon, 28 Jul 2008 22:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-05-2008&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-05-2008&group=11&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[นางนวล บางปู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-05-2008&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-05-2008&group=11&gblog=6 Thu, 08 May 2008 19:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2008&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2008&group=11&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[ค่ายนเรศวร จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2008&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=11-04-2008&group=11&gblog=5 Fri, 11 Apr 2008 18:35:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-04-2008&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-04-2008&group=11&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะสีชัง จ.ชลบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-04-2008&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=03-04-2008&group=11&gblog=3 Thu, 03 Apr 2008 14:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-03-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-03-2008&group=11&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จ.เพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-03-2008&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=29-03-2008&group=11&gblog=1 Sat, 29 Mar 2008 11:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2008&group=7&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Goodbye - Air Supply]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2008&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=24-02-2008&group=7&gblog=9 Sun, 24 Feb 2008 17:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=8 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Truly Madly Deeply - Savage Garden]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=8 Sat, 23 Feb 2008 14:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=7 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Everything I Do (I Do It for You) - Bryan Adams]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=23-02-2008&group=7&gblog=7 Sat, 23 Feb 2008 2:26:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-02-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-02-2008&group=7&gblog=6 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Take my breath away - Ost. Top Gun ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-02-2008&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=08-02-2008&group=7&gblog=6 Fri, 08 Feb 2008 23:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2008&group=7&gblog=5 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[When you say nothing at all - Ronan Keating]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2008&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=30-01-2008&group=7&gblog=5 Wed, 30 Jan 2008 12:02:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=4 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Only Time - Enya]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=4 Thu, 31 Jan 2008 13:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=3 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Nothing's gonna change my love for you ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=31-01-2008&group=7&gblog=3 Thu, 31 Jan 2008 11:52:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2008&group=7&gblog=1 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[Within you'll remain - Tokyo Square]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2008&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=02-02-2008&group=7&gblog=1 Sat, 02 Feb 2008 12:13:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=9 http://fullgold.bloggang.com/rss <![CDATA[โดราเอมอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=01-09-2009&group=6&gblog=9 Tue, 01 Sep 2009 12:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comCont